Muhterem hocam selamun aleyküm. Sanal medyada şöyle bir Hadisi Şerif dolaşıyor, bunun varsa tam metni ve mesnedi nedir?: Hadis-i serif : "Ahir zamanda bir topluluk zuhur eder. ben onlardanım onlarda bendendir. Onların tamamı Allah dostudur. Denildi ki; onların bir alameti varmıdır? Peygamber efendimiz (sav): Evet vardır. çok fazla ilim sahibi değildirler. Kitabullahdan çok fazla ezberleri yoktur. Yaşlıları dahi Kuran-ı kerimi öğrenir. Kuran-ı kerim'in tadına vardıklarından bir yolunu bulup ögetirler. Onların Kur'an'a ve sünnete bağlılıkları yalçın kayalardan daha sağlamdır. Allah ü teala onları bir müjde ile gönderir ve onlardan Allah ü zülcelal razıdır ve onları Allah kıyamet günü peygamberlerin zümresinde haşr eder ve onların sebebi ile kullarını rızıklandırır ve onların hürmetine belaları kaldırır". (Miftahunnecat) 

İsim saklı

*******

Ve aleyküm selam değerli hocam;

Görüldüğü gibi hadis diye nakledilen mealde, kaynak adına sadece bir kitap ismi yazılmış; ne müellifinin-müterciminin adı, ne baskı yeri-tarihi, ne de sayfa numarası belirtilmiş. Dolayısiyle bunun sıhhatiyle alakalı tesbit de geniş zaman ve imkân gerektiriyor.

Sınırlı imkânımızla yaptığımız araştırmalarda, bu isimle müsemma iki kitabın ismine rastladık. Bunlardan biri;

Eski Edirne Müftüsü Muhammed Fevzi Efendi’nin (1826-1900) Kasîdetü’l-Bürde üzerine yapmış olduğu şerh ve tahmis’tir. Eser, Miftâhu'n-Necât adını taşır.

Diğeri de;

Câmiyye tarikatının müessisi, Câmî Ahmed Nâmeqî (v. 536/1141) hazretlerinin Ünsü’t-Tâibîn ve Miftâhu’n-Necât isimli kitabıdır.

Bunlar -maalesef- kütüphanemde mevcut olmadığı için bakıp kontrol etme imkânım da olmadı.

Velhâsıl, bu hususta sorulan, sorandan daha fazla bir bilgiye sahip değil.

Bilmiyorum.