Amelen Hanefî olan itikaden Eş’arî olabilir mi?

Hocam Selamunaleyküm   İtikad mezheblerini hanefi olan maturidi diğer 3 mezheb ise eş'ari olarak biliyordum. Bir kişi hem hanefi olup hemde eş'ari olması mümkünmüdür. İtikadi mezheblerin âmeli 4 mezheb ile ne bağlantısı vardır birde sizden bir akaid kitabı önerisi istiyorum.   Allah razı olsun.

Soru: Yusuf Tazim tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Mâtürîdî akaidinin temelini İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin (rh. 80/699-150/767) içtihatları-görüşleri, bilhassa onun Fıkhu’l-Ekber isimli eseri teşkil eder.

Mâtürîdîler fıkıhta İmam-ı Azam hazretlerinin (rh.) yolunu takip etmiştir. Başka bir ifadeyle, Hanefîlerin büyük çoğunluğu itikadda Mâtüridî mezhebine müntesiptir / bağlıdır. Bununla beraber Eş'arî olanları da vardır. İtikadda ve amelde Ehl-i Sünnet mezheplerinden herhangi birine mensup olmakta bir mahzur yoktur, farklılık olabilir.

İtikadî ve amelî mezheplerin biribirlerine irtibatı  -sizin tabirinizle bağlantısı- Ehl-i Sünnet esasları iledir. Hiç biri o çerçevenin-sınırın dışına çıkmaz.

Mevzu ile ilgili detaylar için bkz.

http://www.halisece.com/akaid/350-itikadi-ve-ameli-mezhepler.html

http://www.halisece.com/akaid/736-ehl-i-sunnet-ve-l-cemaat.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2433-ehli-sunnet-vel-cemaat.html

Ehl-i Sünnet akaidine dair de temel ilmî eser olarak Emâlî, Ömeru’n-Nesefî hazretleri ile Allâme-i Taftazâni hazretlerinin Akaid kitaplarını… Komprime, kısa ve öz olarak da Büyük İslâm İlmihali ile Nimet-i İslam’ın girişlerindeki akaide dair kısımları okumanızı tavsiye edebiliriz.

Ayrıca bu hususta Fazilet Neşriyat ve Çamlıca Kitap’tan yardım alabilir, onların bilgilerine başvurabilirsiniz.

Rabbim (c.c.) cümlemizden razı olsun.