1952 Manisa / Gördes doğumlu.


İlkokulu köyünde okudu (Manisa’nın Köprübaşı ilçesine bağlı Yeşilköy. Eski adı: Çomar).  


Kur’ân-ı Kerim’i medrese mezunu olan dedesi, hâfız olan köyün imamı amcası ve dayısından talim etti (1966).


Dinî tahsilini başta Konya olmak üzere, Manisa, İzmir ve İstanbul’da tamamladı (1970).


12 Mart 1971 Muhtırası’nda İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından “irtica”dan mahkemeye sevk edildi. Yaklaşık 2 yıllık bir yargılama sonuncunda takipsizlik kararı çıktı.


Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak 1 yıl görev yaptı (1972-1973).


Akabinden vatani hizmetini yerine getirmek üzere Isparta’ya gitti ve aynı yerde askerliğini ikmal etti (1973-1974).


Terhis olduktan sonra 1974’te İstanbul’da Fazilet Neşriyat ve Tic. A. Ş.’nde yayın hayatına başladı. 1992-2002 yıllarına ait, her biri ayrı bir kitap hüviyetindeki Fazilet duvar takvimlerinin, masa-cep ve ajandalarının teknik ve telif hizmetlerini üslendi.


2003-2006 yılları arasında Eminönü Belediyesi Küçükayasofya Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ilmi-kültürel ve sosyal çalışmalarını sürdürdü.


El’an çalışmalarına devam etmekte; dini-ilmi-edebi-tarihi-kültürel alanlardaki yazıları, gerek kendi http://www.halisece.com/ sitesinde ve gerekse diğer bazı sitelerde yayınlanmaktadır. 


Evli ve biri erkek öbürü kız iki çocuk babasıdır.
1974’ten beri İstanbul’da ikamet etmektedir.


Çalışmalarından bazıları
•    İman ve İslâm
•    İslâm’da Bîat, Müslüman Hanımlara Öğütler
•    Çeşitli Mevzûlarda Araştırmalar
•    İman, İslâm, İhsan ve Kıyamet
•    Tasavvufta Rabıta Nedir, Ne Değildir
•    Rabıtayı İnkâr ve İtiraz Edenlere Cevaplar (“Aynü’l-Hakika fî Rabıtati’t-Tarika” üzerine bir çalışma)
•    Hakîkatü’l-Hürriyet (Sadeleştirme)
•    Muhtasar Hac Rehberi (“İyânü’l-Mesâlik fî Beyâni’l-Menâsik”in sadeleştirmesi)
•    Karabaş Tecvidi (Sadeleştirme)
•    Çocuklara Trafik Bilgileri (Eminönü ve Beyoğlu Belediyeleri bastı)

Go to top