Câferîlik

Selamün aleykum hocam. Silsile i Nakşıbendiyyeden Cafer i Sadık (ks) hazretlerinin kendi ismiyle müsemma mezhebi varmıydı?

Rıfad Avni tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Hayır, Ehl-i Sünnet mezhepleri içerisinde ne itikadî ne de amelî bakımdan Câferîlik ismiyle müsemma bir mezhep yoktur. O isimle anılan söz konusu mezhep ve müntesipleri Ehl-i Sünnet hâricidir.

Sorunuzun detaylı cevabı için lütfen aşağıdaki başlıklara bkz.

Amelde mezhepler kaçtır, Caferilik nedir?

Câferi-Alevi ile evlilik

Mezhepler bid‘at midir?