Selamün aleyküm hocam; Peygamber Efendimiz döneminde mezhep yoktu, sonradan çıktığına göre bidattir, diyenler oluyor, bunlara ne tür cevaplar verebiliriz? Aylin Yağmurdereli

*******  

Ve aleyküm selam kardeşim;

Hemen ifade edelim ki, mezheplerin bid’atle uzaktan-yakından alâkası yoktur. Bid‘atle ilgili geniş ve etraflı bilgi için lütfen bkz.

http://www.halisece.com/arama.html?searchword=bid%27at&searchphrase=all&start=40

http://www.halisece.com/genel-fikhi-konular/286-ibadet-maksadiyla-yapilan-asura-bidat-midir.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/488-namazdan-sonra-musafaha-yapmak-bidat-midir.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/500-tesbih.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/740-asure-pisirmek-ve-sevap-ummak-bid-at-midir.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/865-bid-at-ehli-ile-alakali-bazi-meseleler.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/987-bid-atler-karsisinda-kitap-ve-sunnete-baglilikta-yontem.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1330-12-imam-bid-atler-ve-sirk-meselesi.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1766-bid-at-i-hasene-bid-at-i-seyyie.html

Gerek itikadî gerekse amelî Hak mezheplerin (Ehl-i Sünnet mezheplerinin) tamamının kaynağı aynıdır. Yani hepsinin de ahkâmı Kitap, Sünnet ve bu iki asla bağlı olan İcma‘ ve Kıyas’a dayanır.

Binaenaleyh Peygamber Efendimiz (s.a.v.) döneminde mezhebin aslı-kendisi elbette ki vardı, sadece bugünkü manada adı yoktu. Öncelikle bunun bilinmesi gerekir.

Mezhepler arasındaki farklılıkların sebebi ise, müçtehitlerin Kitap ve Sünnet’te hükmü sarih olmayan veya farklı rivayet ve uygulamalardan ortaya çıkarttıkları hükümlerdir. Bu durum da, Efendimizin (s.av.) mübarek ifadeleriyle, mâlumunuz ümmet için bir rahmettir.

Bendeniz sözü fazla uzatmadan, günümüz Müslüman yazarlarımızdan M. Şevket Eygi beyefendinin soru-cevap tarzındaki bir yazılarında bu husustaki suale verdikleri cevabı nakledip, sonra da bu mevzuda sitemizde kaleme aldığımız yazıların linkine işaret edip meseleyi noktalamak isterim. Lütfen dikkatle okuyunuz.

“- Asr-ı Saadette fıkıh mezhebi yoktu, binaenaleyh mezheb bid’attir diyenlere ne dersin:

- Böyle diyenler zekâ ve kültür özürlüdür. Asr-ı Saâdet’te kitap halinde tek bir Mushaf da yoktu. O da mı bid’attir…”

http://www.halisece.com/akaid/350-itikadi-ve-ameli-mezhepler.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/534-mezhepleri-inkar-etmenin-hukmu-nedir.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2929-amelde-mezhepler-kactir-caferilik-nedir.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2788-mezhepsizlik-illetinin-tezahurleri.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2778-din-meal-den-ogrenilmez.html 

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/3325-zahiriye-mezhebi.html

Go to top