MÜSLÜMANIN HER İBADET HUSUSUNDA TERCİHİ KUR'AN VE SÜNNET OLMALIDIR Allah cc ayet-i kerimelerinde namaz'ı farklı farklı anlatmamakta ve O'nun elçisi Hz.Muhammed s.a.v'de ''Beni nasıl namaz kılıyor görüyor iseniz öyle kılın''diye bizlere emir etmektedir. Peki neden mezhepler buna rağmen namazları kılar iken gerek namazın rekat sayısı gereksede namazları kılarken şekilde farklılıklar vardır.. Öncelikle size şu nu belirtmeliyim ki her doğan bebek islam fıtratı üzere gelir..Ve Allah cc bizleri gönderdiği din olan İslam üzere yargılayacaktır..Ve bizlere Resul s.a.v'in veda hutbesinde bırakılan şeyin kuran ve sünnet olduğu herkesçe bilinmektedir.. İslam'da hiç bir delil yoktur ki konuyu Allah ve Resul'unden önce başka insanlara götürülmüş olsun.. Halk arasında meşhur bir söz vardır..Beşer de şaşar da..Bizler dini insanlardan alırsak hata ihtimali elbette olucakdır.Ama bizler dini asıl kaynağından kitab ve sünnetten aldıkça asla sapıtmayacağız..Zira bunu Resul s.a.v bize veda hutbesinde beyan etmektedir..Allah'ın resul'u bizlere hak ile gönderildi.. O'nu hak ile gönderene hamd olsun...FECEBOOK. ARKADAŞ.(NAMIK KEMAL SARI) Hüseyin Savran Savran – Facebook

*******

Eline-diline pelesenk ettiğin, dinî ilimlerde cehalet, cehalet değilse sapkınlık numûnesi bu zırvaların hemen hepsinin cevapları-izahları var sitemizde… Gerek edille-i şer’iyye-i asliyye, gerekse edille-i şeri’iyye-i fer’iyye bazında… Bak, ara, araştır, oku; üzerinde teemmül-tezekkür-taakkul ve tefekkür et. Tabii niyetin halis ve maksadın öğrenmekse… Aksi halde aynı şeyleri durmadan tekrar etmenin kimseye bir yararı yok, bilakis zararı olur her bakımdan... Bâhusus zaman israfı açısından…

Kısacası bu saçmalıkları ortaya atanların, öncelikle şu soruların cevabını öğrenmleri gerekir:

- Peygamber kimdir,

- Kur’an nedir,

- Sünnet neye denir,

- İcma‘ ve Kıyas-ı Fukaha’ın mahiyeti ile bütün bunların ve bunlara ilaveten fer’î delillerin ahkâm-ı şer’iyye zımnındaki vazifesi / fonksiyonu nelerdir?

Bunlardan bî-haber ya da filasıl bunların münkir ve muterizi bulunan birilerine söz konusu safsataların bin birinci kez cevaplarını tekrarlasan ne yazar, ne faydası olur? Nâfile!..

Bütün bunlar, eğer hakikatte sizin soru ve ‘sorun’larınız ise de, bir başkasının (mesajın altında ismi geçen şahsın) tecessüs, tevehhüm ve martavalları ise de, lütfen bizi, böylesine yüz bin kere tekrar edilmiş şeyleri yeniden-yeniden yazmaya mecbur bırakmayınız. Vaktimizi çalmayınız. Sıhhatimizi örselemeyiniz. İnternet çöplüğündeki lüzumsuzluklarla bizi ya da başkalarını meşgul edip sabır çanağımızı taşırmayınız! 

Aslında sitedeki mevzuu bahis yazıları kendiniz bulup okuyunuz demek istemiş idim ama, tembellik edip ihmâl etmenizden endişe duyduğum için, örnek olarak 15-20 civarındaki yazının linikini vereyim istedim. Lütfen, hiç olmazsa bunları dikkatlice okuyunuz.

http://halisece.com/akaid/350-itikadi-ve-ameli-mezhepler.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/534-mezhepleri-inkar-etmenin-hukmu-nedir.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/781-mezhepsizlere-cevaplar.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/2060-baska-bir-mezhebi-taklit.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/2569-taklid.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/2306-mezhepler-arasindaki-farkli-hukumlerin-sebebi-hikmeti.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/2307-mezheplerdeki-farkliliklar.html

http://halisece.com/akaid/736-ehl-i-sunnet-ve-l-cemaat.html

http://halisece.com/akaid/737-itikat-amel-ve-ihlasta-ehl-i-sunnet-e-uymanin-onemi.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/1071-neden-itikatta-maturidi-amelde-hanefi-mezhebindeniz.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/2680-hukumlerin-mezheplere-gore-farklililigi.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/1937-namazlardaki-farkliliklar.html

http://www.halisece.com/islami-makaleler/267-kuran-muslumanligi-mustesrikler-ve-mezhepsizler.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/351-mezhep-imamlari-hakkinda.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/712-usul-i-fikih-fer-i-deliller.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/2778-din-meal-den-ogrenilmez.html

http://halisece.com/islami-makaleler/393-kuranda-mutesabih-ayetler-ve-mukattaa-harfleri.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/2462-hadis-kitabi-okuma.html

Go to top