selamun aleyküm hocam. Hanefi mezhebine mensup birisi tecdidi nikah ederken maliki mezhebini taklit ederek şahitsiz olarak duasını  okuması yeterli olur mu ? Teşekkürler

******* 

Ve aleyküm selam.

Değerli kardeşim; taklidi icbar eden şartlar vardır, mecbur ve çaresiz kalmadıkça öyle olur olmadık meselede, hemen her kafana takılan yerde taklit olmaz. Bundan sakınmak gerekir. Ayrıca, ‘maliki mezhebini taklit ederek şahitsiz olarak duasını  okuması’ sözünüzle herhalde kastınız, ‘nikâh akdi esnasında şahitlerin orada hazır olmaması’dır. Yoksa dua nikâhın şartı değil, âdabındandır. Ancak başta da ifade ettiğimiz gibi, zaruret olmadıkça taklide yönelmemek lazım. Bunun sonucu insanı, “telfîk-ı mezâhib” dediğimiz tehlikeli kapının aralanmasına götürür. O da caiz değildir. Mesela sorunuzla alakalı olarak nikâh mevzuunu ele alalım.

Hanefî mezhebinde; akıllı olup bülâğa eren bir kadının nikâhı için velisinin izni ve rızası şart değildir. Diğer mezheblerde ise bu şarttır.

Mâlikî mezhebinde de, nikâh akdi sırasında şahitlerin hazır bulunması / orada olması şart değildir. Nikâhı akdettikten sonra ilan etmek / bildirmek yeterlidir. Ama diğer mezheblerde şahitlerin hazır bulunması şarttır.

Yine Şâfiî mezhebinde, mehri dile getirmek şart değildir, fakat Mâlikî’de şarttır.

Şimdi bir kimse, nikâh hususunda bu üç mezhebi birleştirip telfik etse (toplayıp bir araya getirse); yani, Hanefî mezhebine göre velinin izni olmaksızın, Mâlikî mezhebine göre şahitler hazır olmaksızın, Şâfiî mezhebine göre de mehri konuşmadan nikâh kıysa, bu nikâh geçerli olmaz. Çünkü böyle bir nikâhta mezheplerin telfîkı söz konusudur, her mezhepten işine gelen hüküm alınmıştır. Bu uygulama ise Hanefî’ye göre de, Şâfiî’ye göre de, Mâlikî’ye göre de sahih değildir.

Bahsettiğiniz durumda da zaruret ve mecburiyetin olması çok uzak bir ihtimâl. Olsa bile çok çok istisnai bir hâldir. O durumda da nikâhın Mâlikî’ye göre bütün şartlarının bilinmesi ve bunlara uyulması icap eder. Sadece işimize gelen kısmın alınması yetmez.

Geniş bilgi için bkz. http://halisece.com/sorulara-cevaplar/2060-baska-bir-mezhebi-taklit.html

Go to top