Bir İslam. H. Prof'u şöyle yazmış; ''Zeyd b. Erkam ve Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği iki hadise dayanan bazı müctehidler: “Bayram namazı kılınınca Cuma muhayyer hale gelir, dileyen kılar, dilemeyen öğle namazını kılar” diyorlar. '' Bu doğru mu,hiç böyle bir şeye rastlamadım?

*******

Soru diye kopyaladığınız mesajın metninde cevabı da var zaten. Dikkatlice okuyunuz, fark edeceksiniz. Özetle şöyle deniyor:

“Zeyd b. Erkam ve Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği iki hadise dayanan bazı müctehidler, ‘Bayram namazı kılınınca Cuma muhayyer hale gelir, dileyen kılar, dilemeyen öğle namazını kılar’ diyorlar.

Hanefîlere ve Mâlikîlere (rahımehumullah) göre Cuma namazı, bütün Cuma günlerinde farz olduğuna dair deliller umumi ve kavidir (genel ve kuvvetlidir), rivayet edilen hadisler ise bunu değiştirecek güçte değildir.

İmam Şâfiî'nin (rh.) de dâhil olduğu bir fukaha grubuna göre ise, iki bayram namazından her biri ile Cuma namazı aynı güne denk geldiğinde, Cuma'nın şartlarının oluştuğu ikamet / yerleşim yerlerinde (şehirlerde) oturanlara, bayram namazından sonra, vakti gelince Cuma namazını da kılmak farzdır. Cumanın şartlarının oluşmadığı yerlerde yaşayan ve bayram namazını kılmak için şehirlere gelen mü’minlere ise, bekleyip cumayı da kılmak farz değildir.”

Mesele bu kadar açık ve net iken, niçin kafaları karıştıracak noktalarla (kıyl u kaal ile) meşgul oluyorsunuz ki?!

Ayrıca sık sık hatırlattığımız gibi, biz mukallitler doğrudan nasslarla amel edemeyiz. Filasıl yapmamız gereken, müntesibi bulunduğumuz mezhebin (zaruret olmadıkça müftâ bih olan) hükümlerine uymaktır. Bu mevzudaki söz konusu rivayetleri müçtehitlerimizin görüp değerlendirmemiş olmalarını da düşünmeyiz, düşünemeyiz. Bu iş, bizim üzerimize terettüp eden bir vazife olmadığı gibi, böyle bir ukalalık, zamanımız “Müçtehit taslakları” ve “Naylon Müçtehitleri” müstesne, şuurlu hiçbir samimi ve hakiki Müslümanın aklına da gelmez, haddine de değildir! 

Go to top