s.a. hocam, toplumda ‘ölenin mirası hemen paylaşılmalı’ diye bir söz yaygın, bu ne kadar doğrudur, cevaplarsanız bizleri sevindirirsiniz. mehmet çamoluk - konya

*******

Ve aleyküm selam.

Kıymetli kardeşim;

Ölenin geride bıraktığı mal ve haklardan;

a) Techiz ve tekfin masrafları çıktıktan,

b) Borçları ödendikten,

c) Vasiyeti de mal varlığının üçte birini (1/3’ünü) geçmemek kaydıyla yerine getirildikten sonra…

d) Geriye kalan mal derhal mirasçılarına intikal eder. [Bkz. Nisa suresi, 11-12; Buhari, Sahih, Vasâyâ, 3]

Buna göre, mirasın mirasçılar arasında hemen bölüşülmesi veya bölüşünceye kadar gelirlerinin hak sahipleri arasında hisselerine göre taksim edilmesi lâzımdır.

Aksi takdirde diğer hak sahiplerinin haklarına tecavüz edilmiş olur. Çünkü hisse sahiplerinin, mirasın kendi hisselerine düşen kısmında her türlü tasarrufta bulunma ve gelirini alma hakları vardır. 

Go to top