sormak istedim meden ameli ve itikadi mezhepler diye ayrılıyor şim di hanefiye göre amel eden bir in san man sur maturidiyi itikad imamı olarak seçiyo hem de imamı azam dan daha son ra yaşayan birisini imamı azamın itikadı bozukmu yduda onu itikad imamı olarak benim semiyolar hem hane finin itikadı ile man sur maturidinin itikadı aynı deyil nası olacak bu iş

*******

CEVAP:

Sevgili iman ve tavır nickli kardeşim;

Mezheplerin itikadi ve ameli olarak temelde ikiye ayrılması, beynelulema ve ümmeh âdeta mürekkep icma halini almıştır. Temel İslami ilimler usulünde böyle tasnif edilmiştir. Bu bir.

İkincisi, itikadi mezhepler arasında asıl itibariyle fark yoktur. Ancak füruat tabir edebileceğimiz belli bazı meselelerde farklılıklar göze çarpar. Onlar da, "Ümmetin (müçtehitlerinin) ihtilafı rahmettir, kolaylıktır" hadisinin mantukunca değerlendirilir.

Ayrıca ulema beyninde -tabir caizse- vazife taksimi vardır. O bakımdan, İmam-ı Azam Hazretleri hemen her alanda ehliyet sahibi olduğu halde, kendisine fıkıh sahası düşmüş ve o cevelengâhta atını koşturmuştur. Yani çalışmalarını-içtihatlarını daha çok fıkıh sahasına teksif etmiştir.

Daha fazla bilgi için bu alanda yazılmış temel eserlere müracaat edebilirsiniz.

Vessalam...

Go to top