s.a hocam imamı rabbani(k.s)mektubatında bid'at bidattir seyyiesi hasenesi olmaz diyor peki minare yapmak türbe yapmak bunlar o zaman islamın hangi hükmüyle ifade edilebilir. mesainiz için şimdiden teşekkürler. murat kansu

 

*******

Ve aleyküm selam.

İfade açık değil mi? Yani bir şey şer’an-tab’an güzelse, sünnete aykırı değilse, o şey bid’at tasnifine girmez. Bir şey de kötü ise ona, bid’attır ama güzeldir (bid’at-i hasene) denmez. Detaylı bilgi için bkz. http://halisece.com/islami-yazilar-ve-makeleler/487-sunnete-uymak-bidatlerden-kacinmak.html

Ayrıca “tüm yazılar”dan ara bul’a bid’at yazıp bu mevzuda çıkan diğer yazıları da mutlaka okuyunuz.

***

Minare niye bid’at olsun? Laf ola beri gele! Ezanı-ı Muhammedî’yi yüksek yere çıkarak okumak sünnettir, minare de bu yüksekliği temin eden en güzel yapıdır. Bu uygulamanın aslı da Asr-ı Saadet’te mevcuttur; binaenaleyh minare, Müslümanlarca bu asıl üzerine bina edilmiş, ilave kılınmıştır. Aslı-esası olmayıp tamamen sonradan uydurulmuş bir şey değildir.

Ayrıca asırlardır Müslümanlar arasında uygulanagelmiş güzel bir yapıdır, hiçbir devirde karşı çıkan olmamıştır. Hadis-i şerifte beyan olunduğu üzere, bu ümmet de dalâlet üzere birleşmez. Böylesine boş ve lüzumsuz şeylerle meşgul olup nefis ve şeytanın oyalamalarına ayak uydurmayın!

İmam Taberanî’nin (rh.) İbn Ömer’den (r.anhuma) naklettiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

“Ümmetim asla dalâlet üzerinde birleşmez. O halde cemaatin (ümmetin çoğunluğunu teşkil eden Ehl-i Sünnet’in, kavil-amel ve uygulamaları) içinde kalmaya dikkat edin. Çünkü Allah’ın yed-i kudreti (yardımı-rahmeti) cemaatin üzerindedir.” [Bkz. el-Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, 5, 218]

Bu hadis-i şerifte dikkat çekilen husus; ümmetten hiç kimsenin dalalete düşmeyeceğini değil, ümmetin be-tahsis (özellikle) fetva makamında olan âlim ve âmirlerinin topyekûnü veya kahir ekseriyetinin (büyük çoğunluğun) dalâlet üzerinde birleşmeyeceğidir. 

Go to top