Selamün aleyküm hocam, “Allah’ı öyle çok zikredin ki, tâ ki insanlar size deli desinler.” Anlamına gelen bir hadis var mıdır? Varsa kaynaklarını yazabilir misiniz? Alparslan Alptekin - Malazgirt

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Evet, o mealde bir hadis-i şerif vardır. Kaynakları da sağlamdır. Kim ne derse desin, onlara kulak asmayınız. Mevzu fezâil-i a‘mâl ile alakalıdır, hadisin mütevater veya meşhur olması gerekmez. Hele hele bu sahada şeriatın bâtıniyle problemi olan maneviyat münkirlerinin, râbıta-i şerife ve zikre itirazı olanların sözlerinin / iddialarının hiç ama hiç değeri, kıymet-i harbiyesi yoktur. Kalbiniz müsterih olsun.

Ebu Said el-Hudrî’den (r.a.) rivayet olunmuştur ki, Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

“Allah’ı öyle çok zikredin ki, tâ (insanlar) size mecnûn / deli desinler.” [Bkz. Ahmed b. Hanbel, 3/68; İmam Hâkim, Müstedrek, 1/499; Nûreddîn el-Heysemî Mecmau'z-Zevâid ve Menbau'l-Fevâid, 10/16; İbn Kesîr, Tefsîr, 1, 6553]

Yani o kadar çok Allah’ı zikredin ki, en sonunda size deli dahi denilsin. Zikr-i ilahiyi o denli yapın ki, insanlar sizi deli zannecek kadar olsun. Zikr-i kesîr, yani Allah’ı çokça zikir hakkında tatminkâr bilgi için bkz.

ALLÂH'I ZİKRİN AZAMETİ başlıklı yazımız.

Nitekim Ashaptan (r.anhum) sonra tâbiîn’in / inasanlığın en büyüğü olan Veysel Karanî (k.s.) hazretleri gibi hayatında zühd ve takvâya ileri derecede sahip bulunan bazı kimseler hakkında, çevresindekilerden mecnûn olduğunu düşünenler olurdu. [Bkz. İmam Gazalî, İhyâu ulûmi’d-dîn, 3, 217]

Yine İmam Gazalî’nin (k.s.) İhyâ’da yer verdiği bir hadis-i şerifte “Cennete gidenlerin büyük çoğunluğunu sâf olanlar teşkil eder.” denilmiştir. Gazalî (rh.) hazretlerine göre bunun mânâsı şudur: O kimseler ahiret işleriyle o kadar meşgul olurlar ki, dünya işlerine pek ehemmiyet vermezler ve bu yüzden sâf, yani biraz başkalarının nazarında mecnûn gibi görünürler.

Bu mevzuyu aydınlatacak bir başka bilgiyi de tâbiîn’in büyüklerinden Hasan-ı Basrî (k.s.) hazretlerinin bazı vaazları esnasında tekrar ettiği şu sözlerinde görebiliriz:

“Biz öyle insanları gördük ki (gördüğü sâhabe ve büyük tâbiîni kastediyor), eğer siz onları görseydiniz, ‘bunlar mecnûndu’ diyecektiniz. Şayet onlar sizi görseydi, ‘bunlar şeytandır’ diyeceklerdi." [Bkz. İmam Gazalî, a.g.e., 3, 217]

Sadedinde olduğumuz mevzu ile ilgileri bakımından aşağıdaki linklere de bkz.

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/3412-lafza-i-celal-zikri.html

http://halisece.com/tasavvuf/461-tarikat-naksibendilik-zikr-i-hafi-hatm-i-hacegan.html

http://halisece.com/islami-makaleler/332-nefis-ve-nefsin-kisimlari.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/3396-peygamber-efendimizin-s-a-v-hafi-ve-cehri-zikri-telkini.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/3206-kalbi-huzursuzluk.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/3082-sohbet-rabita-ve-hatimlerin-fazileti.html

Go to top