Selamun aleyküm hocam.hocam bi yazınızde az kan bağışlanmış diye okudum.bu bağışlanan az kan elimize bulaşsa o elimiz ile bir leğen suya dokunsak bu su necis olur mu.

Yazıdaki ifade şöyle: “Hanefî ve Malikî âlimleri (rahımehumullah), içinde kan bulunan ve bulunmayan irin, yarık, uyuz, kaşıma gibi sebeplerle kabarcıklardan çıkan sıvıları necis addetmemişler; sarı su ve irinin azı da, kanın azı gibi bağışlanır, demişlerdir. [Bkz.el- Kâsânî, el-Bedâyiu’s-Sanâyi’, 1, 60; İbn Âbidîn, ed-Dürru’l-Muhtâr, I, 294; İmam Râfiî, Şerhu'l-Kebîr, I, 56; İmam Râfiî, eş-Şerhu's-Sağîr, I, 5; Ebu’l-Kasım İbn Cüziyy, el-Kavâinü’l-Fıkhiyye, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut, s. 33]”

Hocam bu şekilde leyene bulaştı o leğen deki su da yere döküldü.o yer necaset olur mu.olursa o necaset te başka yerlere bulaşır.yani ben vesveseli değilken bunun necis olmayacağını düşündüm ama şimdi acaba necis oldu mu ordan başka yerlere de bulaştıysa falan.bi de hocam benim ellerim durup dururken  terliyor. elim ufak bi necaset onu her dokunduğum yere bulaştırıyor gibiyim.o yüzden de bu necaset konusu benim hayatımı zindan ediyor. ender kara

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

1. Öncelikle okuduğunu iyi ve dikkali oku ki, yanlış anlamalara yol açmasın. Öyle ya, ma‘fuv yani bağışlanmış olan o azıcık şey necis sayılmamıştır ki, leğene bulaşmakla onu necis hâle getirsin! Bunun nesine kafayı takıp tevehhüme kapılıyorsun! Gerçekten anlayabilmiş değilim. Kendisi bizatihi pis olmayan, yani necis kabul edilmeyen bu eşya (leğen) senin deyiminle ‘başka yerlere bulaşınca’ (artık nasıl bulaşacaksa, o da ayrı bir muamma) niçin onları pis duruma soksun. Bunca vesvese ve tevehhümden sonra bir de kalkmış, ‘vesveseli değilken’ diye bir ifade kullanıyorsun. Vehmin ve vesvesenin içine gömülmüşsün, farkında değilsin. Binaenaleyh öncelikle yapman gereken; şeytanın kalbine attığı bu vehim ve vesvelerden uzak durmaktır. Bunun için de sitedeki vesvese ile ilgili yazıları dikkatle-hassayetle okumanı ve o istikamette bu illetten kurtulmaya gayret etmeni tavsiye ederim.

2. Elinin ter durumuyla alakalı olarak da, öncelikle mümkünse iyi ve tam teşekküllü bir hastanede teşhis ve tedavi yollarına başvurmanı tavsiye ederim. Her dert gibi bu da zor bir rahatsızlıktır, insanı sıkıntıya sokar. Gerek sosyal açıdan, gerekse temizlik-hijyenik bakımından… Nitekim sen de ‘hayatımı zindan ediyor’ demişsin, haklısın. Meselenin şer’î / fıkhî yönü ise daha önce soruldu ve cevaplandı. Lütfen aşağıdaki linke bkz. ve dikkatlice, anlayarak okumaya gayret ediniz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2719-necasetin-bulasmasi-2.html

Go to top