Gayrimüslimlere ait Yılbaşı kutlamaları Müslüman için kesinlikle caiz olmaz.

Bizimle ne dünya ne ahiret, ne asıl ne şekil ne de uygulama itibariyle hiçbir alakası olmayan bir kutlama...

Müslümanların yılbaşı malum; 1 Muharrem... Onun da ihya (kutlama) usûlü dinimizin, din âlimlerimizin bize talim ve tarif ettiği ölçüler çerçevesindedir.

Ayrıca bilmemiz lazımdır ki, bu gibi özentilerle gayrimüslimleri hoşnut da edemeyiz. Elimize manevi-uhrevi husran ve pişmanlıktan başka bir şey geçmez!

Cenâb-ı Mevlâ-yi zû’l-Celâl ve’l-Kemâl hazretleri buyuruyor ki:

“(Rasûlüm!) Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.” [Bakara sures, 120]

Hâtemü’l-Enbiyâ ve’r-Rusül Fahr-i Âlem Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz de, "Kim bir kavme (topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır." [Ebu Davud, libas 4] buyurdular.

Gayrimüslimlere benzemek ve onlarca kutsal sayılan, değer verilen gün ve gecelerde onlar gibi hareket etmek caiz değildir, dinimizce bid'at kabul edilmiştir.

Maalesef bazı gafillerin, İslâmî şuur ve idrâk yoksunu Müslümanların birçoğu Hıristiyanların en büyük bayramı olan Paskalya'da, Noel’de, Yılbaşı’nda kutlamalar yapmak, havai fişek gösterileri yapmak, ateş yakmak, hindiler alıp kızartmak, alkolli içkiler-kuruyemişler almak, mum vb. şeyler hazırlamak suretiyle onlara katılıp, yaptıklarını yapmaya özeniyorlar!..

Çok büyük bir yanlış! Fevkalade tehlikeli bir hareket! Sonucu itibariyle Cehennem ateşini istihkak eden bir benzeme ve benzeşme! Hakiki iman erbabının şiddetle kaçınması gereken bir davranış!

Bakınız âlemlere rahmet Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar ki; "Bizden başkasına benzemeye çalışan, bizden değildir." [Tirmizi, Sünen, İsti’zân, 7] Dolayısıyla Yahudi ve Hıristiyanlar bizden olmadıklarına, gayrimüslim bulunduklarına göre, kesinlikle onlara benzemeye özenmemeliyiz. Nitekim Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiği bir hadis-i şeriflerinde Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), "Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeye özenmeyiniz" [Tirmizi, Sünen, İsti’zân 7, edep 41] buyururlar.

 

Go to top