Ülû'l-azm Peygamberlerden Hz. Musa (a.s.), ekip biçmek için bir yerde kendine bir tarla açacaktı. Cenab-ı Hakk’a müracaat edip izin istedi. Cenab-ı Hak da ona, üç gün o tarlaya gidip “Ey canlılar! Burayı terk edin, ben buranın ağaçlarını yakıp tarla açacağım” diye nida etmesini/seslenmesini emretti.

Üç gün sonra Hz. Musa canlılardan kalan oldu mu, diye tarla yapmak için açacağı yeri gezip, teftiş etmeye başladı. İlanı bütün canlılar duymuş ve orayı terk etmişlerdi.

Sadece bir yaşlı karınca kalmıştı. Musa aleyhisselâm ona, “İlanımı duymadın mı? Niçin terk etmedin burayı? Yoksa rahatsız mısın?” diye sordu.

Yaşlı karınca Hz. Musa’ya, “Burası bize babalarımızdan, dedelerimizden intikal eden yurdumuzdur. Biz burada doğduk, burada büyüdük, senelerdir de burada yaşadık. Vatanımızı terk etmektense, burada yanıp ölmeyi tercih etdim de, onun için terk etmedim” dedi.

Bunun üzerinede Hz. Musa oradaki ağaçları bitkileri yakmaktan ve tarla açmaktan vaz geçti.

Go to top