Ebu'l-Hasan Harakanî hazretlerine sordular:


- "Sûfî kimdir?"


Cevap verdi:


- Hırka ile seccadeyle sûfî olunmaz! Âdet ve merasimlerle tasavvufa-bâtına yol bulunmaz. Sûfî, mahv ve fena ile benlikten geçendir. Zira abası ve hırkası olan pek çok kimse vardır, ama sûfi değildir.


Sûfi için asıl lâzım olan, kalp safiyetidir. Elbisenin ne faydası var? Çul giymekle, arpa yemekle adam olunsaydı; eşeklerin de adam olması gerekirdi... Çünkü onlar da çul giyer, arpa yerler.


***
Ona göre sûfî, gündüz güneşe, gece yıldız ve aya ihtiyacı olmayandı; çünkü sûfîlik, varlığa ihtiyacı olmayan yokluktu.


Birgün müridlerine, en güzel şeyin ne olduğunu sordu... Ardından da yine kendisi bunu şöyle cevapladı:


"En güzel şey, devamlı zikreden bir kalptir. Zira bütün varlığını 'Allah' istila etmiş (işgâl edip hakimiyeti altına almış) bir kimse, tepeden tırnağa herşeyiyle Allah'ı ikrar eder."

Go to top