Molla Câmi(k.s.) hazretleri der ki;

Bahçe tarafına gitmiştim, bütün gülleri açılmış gördüm,
Gülistan cânibinden bana Muhammed kokusu geldi,
“Ve'ş-şems” O’nun yüzünü, “Ve'l-leyl” saçların vasfeder,
Bütün Kur’an sûrelerinden bana Muhammed kokusu geldi.


Bütün mevcudat/varlıklar, kendilerine sunulan Peygamberin (s.a.v.) emrine girmeyi O’na hizmet etmeyi en yüce şeref ve vazife sayarlar. Kâinat ve mükevvenâtta bulunan bütün varlıklar, kendilerinin kemalini temsil eden peygamberlere (aleyhimüsselâm) saygı ve sevgiyle doludur. Mükevvenâtın nebîlere derin bir sevgiyle dolu olduğunu gösteren delillere sahibiz.

Hazret-i Ali kerramellâhü vecheh anlatıyor:

“Biz Mekke ve çevresinde Efendimizle (s.a.v.) birlikte dolaşırdık. Dağlar, taşlar, ağaçlar arasından geçerken bunların her biri Peygamberimize (s.a.v.), 'Allah’ın selâmı üzerinize olsun, yâ Rasûlellah!' diye selam verirlerdi.” (Dârimî, Sünen, 1, 12)

 

 

Go to top