Abdullah b. Muâviye (r.a.) anlatıyor:

Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Üç şey vardır ki, kim onları yaparsa îmânın tadını, lezzetini almış olur. Bunlar;

1) Sadece Allâh'a kulluk etmek, Allah'tan başka ilah olmadığını bilmek.

2) Her yıl gönül hoşnutluğu ile zekât vermek. Zekâtı; yaşlı, uyuzlu, hasta, değersiz hayvanlardan değil, mallarının orta hallisinden vermek. Çünkü Cenâb-ı Hakk, zekâtınızı, ne mallarınızın iyisinden vermenizi emretmiştir, ne de kötüsünden vermenize râzı olmuştur.

3) Nefsini tezkiye etmek
(tertemiz kılmak).

Bir sahâbî, Nefsi tezkiye etmek nasıldır? diye sordu. Resûlüllah (s.a.v.), Kişinin nerede olursa olsun, Allâh'ın kendisi ile beraber olduğunu bilmesidir buyurdu. (Ebî Dâvud, Sünen, Zekât, 5)
Go to top