02 Ocak 2014 Perşembe günü idrâk ettiğimiz rebîulevvel ayı, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) âlemleri şereflendirdiği, nûrlu vücudunun dünyaya intikal ettiği mübârek aydır.

Rebîulevvel ayının 12’sinde
(12 Ocak akşamı) yani pazar'ı pazartesi'ye bağlayan gece, senenin ilk kandili olan Velâdet (Mevlid) Kandili vardır.

Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah Efendimiz için çokça salât ü selâm
(Salât-ı Nâriye, Salât-ı Münciye ve Salât-ı Fethiye gibi salavâtlar) okumalıdır.

***
Resûlüllah Efendimiz, rebîulevvel ayının 12’nci gecesinde dünyayı teşrif etmişlerdir. Dolayısıyla bu ayın 12’nci gecesi aynı zamanda Hicrî senenin ilk kandilidir. Fahr-i âlem Efendimizin (s.a.v.) dünyayı teşriflerinin Hicrî-Kamerî 1488, Miladî-Şemsî yılla 1443'ünci yılını idrâk etmiş olacağız.

***

Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade ve istifâza edebilmek için bir Tesbih Namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

Tesbih Namazına şu şekilde niyet edilir:

“Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Rasûl-i zîşân Efendimiz’in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber.” (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat, İstanbul, 1983, s. 18-19) 
 
Velâdet hakkında geniş bilgi ve teberrük için bkz. 
Go to top