Selamun aleykum değerli Hocam,

Aşağıdaki görüşün Ancak.... tan sonraki kısmı doğru mudur? O kısmı nasıl anlamalıyız?

Taklid seviyesinden yukarı çıkamamış olan (mukallid) kimsenin, bir meselede bir tek görüşü taklid etmesi gerekir; bir tek meselede farklı içtihadlar ile amel edemez. Örneğin mukallid olan kimse, abdestin hangi durumlarda bozulmuş sayılacağı noktasında bir tek mezhebin görüşüyle amel etmelidir. Mezhepler arasında abdesti bozan kimi hususlar ihtilaflı olduğu için bir durumda birini, diğer durumda öbürünü taklid etmesi doğru değildir. Ancak iki farklı meselede iki farklı mezhebin görüşleri ile amel edebilir. Mesela bir kimse abdest konusunda Hanefî mezhebinin görüşleri ile amel ederken, oruç konusunda Şafiî mezhebinin görüşlerini taklid edebilir.

 

 

 

*******

Ve aleyküm selam.

Doğrudur. Aynen ifade edildiği gibi anlamalıyız. Çünkü abdest ve oruç aynı değil, ayrı ibadetlerdir. Belirtilmemiş ama, usûl-i fıkıhtaki “telfîk-ı mezâhib” tehlikesine işaret edilmiş. Telfik için bkz. http://www.halisece.com/fikih/557-hanimlarin-ozel-hallerinde-kur-an-okuyup-okutma-meselesi-mezheplerine-uymalarinin-onemi-ve-telfik-mevzuu.html 11 no'lu dipnot.

 

 

 

 

 

 

Go to top