S a hocam devlet idarecisi bir kişi kilise acılışına gidermi giderse mum yakıp dua edebilirmi hristiyan gibi idareci müslüman ama.. Fatih Akdoğan – Facebook

 

 

*******

Ve aleyküm selam.

Meseleyi meslek ve mevki bakımından değil de, mutlak manada Müslüman fert açısından değerlendirmemizin daha doğru ve isabetli olacağı kanaatindeyim.

Müslüman kişi, bulunduğu mevki-meslek ve işi itibariyle veya başka sebepler dolayısiyle böyle bir açılışa gitme durumunda kalabilir haliyle... Ancak orada mum yakması için onu zorlayacak, icbar edecek bir durum da olmaması lazım. Bu bir...

İkincisi, orada Hıristiyan gibi dua edemez, etmemesi gerekir. Etse etse, oranın küfrani zulmetinden manevi zarar ve hasar görmemek için Cenab-ı Mevlâ’ya iltica edebilir, hatta etmesi gerekir.

Bu yaptıklarının hükmü de belki haline-niyetine göre farklıklık arz edebilir ama, her hâlükârda “teşebbüh” filini işlediği için, Allah korusun, Hâtemü’l-Enbiyâ ve’r-Rusül Fahr-i Âlem Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.), "Kim bir kavme (-millete-topluluğa) benzemeye çalışırsa o, onlardandır." [Ebu Davud, libas 4] sözlerinin hükmü altına girer.

Gayrimüslimlere benzemeye çalışmak ve onlarca kutsal sayılan, değer verilen hususlarda onlar gibi hareket etmek caiz değildir; en hafif şekliyle, dinimizce bid'at kabul edilmiştir, bid’atin her türlüsü ise dalâlettir / sapıklıktır.

Rabbim cümlemizi bu ve buna benzer davranışlardan hıfz u himâye ve vikaye buyursun.

 

 

Go to top