Hocam resmi siteye yükledim lakin gözünüzden kaçtı herhalde resim buradahttp://i.hizliresim.com/KD7dMO.jpg

peygamber efendimizin ibni mesuda öğrettiği bir dua bir namaz.Benim size sorduğum namazda ki tahiyyat okuma kısmı? samet

 

*******

Değerli kardeşim;

Bundan bir önceki cevabî yazıyı gönderdikten sonra, gönlüm rahat etmedi ve gecenin geç saatleri olmasına rağmen yatmayıp o hadisi araştırdım. Bulduğum neticeyi aşağıda naklediyorum. İnşaallah bunda anlaşılmadık bir taraf olmaz; olursa da görüşür, halletmeye gayret ederiz. Hadis-i şerif mealen şöyle:

İbn Mes’ûd radıyallahu anh anlatıyor: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Gece yahut gündüz (kerahet vakti dışında)  on iki rek’at namaz kılarsın, her iki rek’at arasında teşehhüd okursun. (Yani bu namazı iki rek’atte bir selâm vererek kılarsın.)

Namazın sonunda (12’nci rek’atin) teşehhüd(ün)e oturduğun zaman, Allah Azze ve Celle’ye senâda bulunur, sonra Nebî sallallahu aleyhi vesellem’e salât edersin. (Yani Tahiyyât, Salli ve Bârik okursun. Burada zikredilmiyor ama, haliyle selâmdan önce okunan diğer duaları da okursun.)

Sonra  (selam vermeden önce)  secdeye varır ve secdedeyken (her birinin başında Besmele çekerek)yedi kere Fatiha, yedi kere de Ayetü’l-Kürsî oku.

Sonra on defa;Lâ ilâhe ilallahu vahdehuu lâ şerîkeleh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in qadîrde! (Meali: Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, O tektir, hiçbir ortağı yoktur, mülk O’na aittir, hamd O’na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.)

Bundan sonra şu duayı oku: " اللهم انى اسألك بمعاقد العز من عرشك و منتهى الرحمة من كتابك و اسمك الأعظم و جدك الأعلى وكلماتك التامات " Ardından da hâcetini(ihtiyacını, kalbindeki muradını-arzunu)iste. 

(Okunuşu: ‘Allâhümme innî es’elüke bimeâqıdi’l-ızzi min arşike ve müntehe’r-rahmeti min kitâbike ve’s-mike’l-a’zami ve ceddike’l-a’lâ ve kelimâtike’t-tâmmâti’. 

(Meali: Allah’ım! Ben, Arş’ındaki akitleşmeler (ve o akitlerin bulunduğu yerler) hakkı için; Kitab’ındaki sonsuz rahmetin, İsm-i A’zam’ın, yüce şânın-azamatin ve tastamam olan kelimelerin (mükemmel emir ve nehiylerin-fermânın-ahkâmın hakkı için, onların) hürmetine Senden hâcetimi istiyorum / ihtiyaçlarımı yerine getirmeni diliyorum.)

Bunu cahillere ve kötü (niyetli) insanlara öğretme, sonra kötüye kullanırlar. Duaları kabul olunur ve onlar için de iyi olmaz. [Hafız el-Münzirî et-Terğîb ve’t-Terhîb, Fî Salâti’l-Hâceti ve Duâiha (Hacet namazı ve duasının fazileti bahsi) Hadis no: 4; Hadisi, imam Hâkim, el-Müstedrek’inde rivayet etmiştir.]

Ahmed bin Harb (rh.), ‘Bunu tecrübe ettim / denedim, doğru buldum, yani dileğim kabul olundu’ demiş...

İbrahim bin Ali ed-Dübeylî (rh.) de yine, ‘Bu hâcet namazını ben de denedim, hak buldum, gerçek olduğunu gördüm’ demiştir.

İmam Hâkim (rh.) der ki: ‘Biz Ebu Zekeriyya, ‘Bunu tecrübe ettim, doğru buldum. Duam kabul olundu’ dedi. [A.g.e., mezkür hadisin devamı]

Go to top