Selamün aleyküm sayın hocam.Benim sıkıntım istediğim ayet yada duaları bir türlü aklımda tutamamak.Dini eğitimimi hocalarımızdan dışarıdan alabildiğim kadar aldım.Velhasıl senelerdir yasin,vakıa gibi uzun yada kısa bazı ayetleri ezberlemeye çalışıyorum ama ezberlesem de parça parça birleştiremiyorum ve çabucak unutuyorum.Çoğu öğrendiklerim kulaktan duyma sure ve salavatlar.Hz.Üstazımızın tertibi olan ''Allahümmerzukna Fıfzal-mürseliyn...diye başlayan dua tertibini aynen denildiği usül ile özelliklede birisi üç aylar içerisinde olmak üzere iki kez tertip ettim.Peygamber efendimizin hz.Ali efendimize 4 rekatlık bir namaz tertibi var,lakin benim güç yetiremeyeceğim bir iş,o kadar ezberim olsa zaten uygulamaya gücenmem eminim ki.Bir kitap önermiştiniz benim için, Fatiha suresinin havvası( Bu arada o kitapta çok güzel bilgiler mevcut özellikle Fatiha ve ayetül kürsi ile alakalı ama havvas yok..) Hazinetü'l Esrar.Bu kitapta Ayetül kürsi suresini yagmur suyuna 50 kez okuyup HÜ ile HÜ edip o suyun içilmesi ile alakalı tertip var.İşin işine Havvas ilmi girince vefkler,bu tip dua tertipleri gibi yapmaya pek uygun görmüyorum,lakin çok tuhaf hissediyorum kendimi.Kısacası her koşulda uygun olan ibadet ve duayı yapmaya gayret ediyorum ve sizinde bir tafsiyenizi istiyorum.Yurtlarda talebelerimize çok özeniyorum Allah(c.c) onların akıllarını kılıç gibi keskin zekalarını güneş gibi parlak ay gibi berrak eylesin.Onlarada bana böyle dua ettiriyorum...Saygılarımla..  Kubilay

*******

Ve aleyküm selam değerli kardeşim;

Kusura bakmayın, daha önce size neler yazdığımı tam olarak hatırlamıyorum. Onun için belki de aynı şeyleri tekrar edebilirim. Atalarımızın tabiriyle, “Babamın adı hıdır, elimden gelen budur”.

Kanaatimce hâfızayı kuvvetlendiren, inkişâfına vesile olan egzersiz ve gıdalarla alakalı bilgileriniz vardır. Yoksa da bunları hemen her yerde bulabilir, okuyup yararlanabilirsiniz. O bakımdan işin o yönüne pek girmeyip sadece, zihni açtığı, unutkanlığı giderdiği, dimağı kuvvetlendirdiği günümüz tıb çevrelerince de tesbit edilip kabul gören üzümle ilgili bir hususu hatırlatmakla iktifa edeceğim.

Denilmiştir ki: 40 gün süreyle her sabah aç karna, 21 adet çekirdekli siyah kuru üzümü her birinde Besmele çekerek yemek (veya yutmak) zihni açar, hâfızayı güçlendirir, unutmayı unutturur.

***

Hâfızanın güçlenmesi için bir de manevi usûl

“Bir insan gece kalkar, seher vaktinde 40 gün boyunca, 70 defa, “Allâhümme’r-zuknâ hıfza’l-mürselîn. Ve ilhame’l-enbiyâi ve fehme’l-evliyâi bi-keramike yâ ekrame’l-ekramîn. Ve bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn” duasını okursa, unutmak nedir (bilmez, unutmayı) inkâr eder.” [Ebu’l-Faruk Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.)]

Manası: “Allah’ım! Bizi Rasûllerin hâfızası, enbiyânın ilhamı, evliyanın anlayışı ile rızıklandır. Ey keremlilerin (cömertlerin, lûtuf ve bağışta bulunanların) en keremlisi… Ve ey rahmet edenlerin (esirgeyip acıyanların, şefkat edenlerin) en merhametlisi (olan Allâh’ım)!

Okuma şekli: Tabii gece seher vaktinde kalkıldığına göre, öncelikle teheccüd namazı kılınır. Sonra da bir Fatiha üç İhlâs-ı şerif okuyup usûlünce hediye edilir. Ardından 7 istiğfar, 7 salavât-ı şerife, 3-5 dk râbıta-i şerife, sonra da evvelinde Fatiha okuyarak 70 defa yukarda zikri geçen dua, ardından tekrar Fatiha-i şerife ve 7 salavât-ı okunur. Bu tertip üzere belirlenen miktar ve zamanda bunu okumaya devam eden kişinin hâfızası kuvvetlenir, unutkanlık hastalığı gider. Eğer yapabilirse bu duanın devamında okunan, "Allâhümme bi-hubbi zâtike tahassannâ yâ Allaah, lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullah" kısmını da okur. Onun da ayrıca faydasını görür. 

S o n u ç

Tabii bu gıda ve manevi usûllere müracaat ederken, tıbbî tedavi yöntemlerini, doktorların tahlil-teşhis-tedavi ve tavsiyelerini de unutmamak, ihmâl etmemek gerekir. Bilmem bunları söylemeye hacet var mı?

Ayrıca, yaplıması gereken her şeyi yapmanıza rağmen gene de müsbet bir netice alamıyorsanız, uygulamalarında bir eksiklik, kendinizden kaynaklanan bir kusur olup olmadığını kontrol ediniz. Varsa bir eksiğiniz, onu ikmâl edip tamamlayarak söz konusu usulü yeni baştan tatbik ediniz, ardından da Allah’a tam bir tevekkülle tevekkül ediniz. Her şeye rağmen de netice alamıyorsanız, kaderinize rıza gösteriniz. Bunda da bir hayır vardır deyip Allah’a itaat ve teslimiyetten ayrılmayınız. Bizler bilemeyiz, ama Rabbimiz her şeyi bilir. Bizim hayır zannettiğimiz şeyde şer, şer zannettiğimizde de hayır olabilir. Öyle değil mi? 

Go to top