s.a hocam k.kerim diriler için indirildi ölüler için değil ölülere kuran okunmaz diyen ve senet olarak sadece k.kerimi kabul eden hadislerin yazılmasını rasülüllah emretmedi sahabe kendi isteğiyle yazdı eğer hadislere uymak gerekse idi rasülüllah emrederdi diyen birisine ne söylenir.hayırlı akşamlar. murat kansu

 

 

*******

Ve aleyküm selam.

Bu ve benzeri malum safsatalar, yanlış düşünce ve bâtıl inançlar, Ehl-i Sünnet dışı bir kısım hiziplerin dillerine pelensk edip durdukları nakaratlardır!

'Kur’an’dan başka bir delil kabul etmem' diyen o ahmağa sorsaydın ya;

- Hadisler olmasa Kur’an’ı nasıl anlayacaktın?

- Kur’an-ı Kerim’in derlenmesi dahil, pek çok hayırlı iş bizzat Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) tarafından mı emredilmiştir, yoksa ümmetin icma’ı ve müçtehitlerin içtihadı ile mi yapılmıştır?

- Şerîatın aslî delilleri Kur’an’dan mı ibarettir, yoksa Sünnet, İcma’ ve Fukahanın kıyası da var mıdır? Kabul ederse mesele yok. Bu kişi, ne dediğini bilmeyen bir ahmak ve eçheldir! Şayet kabilse uyarılıp anlatılır ve öğretilir. Kabul etmezse, zaten muhatap alınmaya değer bir varlık değildir. Zira bir şeyin temel rüknünü inkâr, kabul etmeme, o şeyin tamamını inkârdır.

Siz de keşke bu saçmalıkları soru diye karalayıp göndermezden evvel siteye şöyle dikkatlice bir nazar edebilseydiniz de, ne kendinizi ne de bizi meşgul edip kıymetli vakitlerimizden çalmasaydınız…

Bkz. http://halisece.com/sorulara-cevaplar/941-olenin-ruhuna-allah-rizasi-icin-kur-an-okumak.html

Ayrıca Kur’an okumanın ehemmiyetiyle alakalı olarak da bkz. http://halisece.com/sorulara-cevaplar/1416-kur-an-in-ihmal-ve-malayani-ile-vakitleri-heder-etmek.html

Go to top