Çocuğum yaşarsa 5 sene oruç tutacağım diyen kişinin ne yapması gerekir? 

 

*******

Böyle bir nezirde bulunan kimsenin, bu nezrini yerine getirmesi yani beş yıl süreyle oruç tutması gerekir.

Şayet meşrû bir mazeretinden dolayı tutamazsa, tutamadığı her bir gün için bir fidye (fitre) miktarı sadaka vermesi lazımdır. Mazereti geçtiğinde gene orucuna devam eder.

Ancak mazereti sürekli olup, hiç oruç tutamayacak halde bulunursa, borcu bitinceye kadar her bir gün için sadaka vermeye devam eder.

Şayet fakirliğinden dolayı sadaka vermeye de gücü yetmezse, tevbe ve istiğfar eder, Allah Teala’dan mağfiret diler. Çünkü Mevlâ-yi zû’l-Celâl gafûr’dur, rahîm’dir (rahmeti ve bağışlaması pek büyüktür).

Go to top