hocam hayırlı geceler mektubatı rabbani 247. mektubu muzakere ederken  araştırdık ama bi neticeye varamadık عَرْفْتُ رَبِّي بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ لاَ بَلْ عَرَفْتُ فَسْخَ الْعَزَائِم بِرَبِّي جَلَّ وَعَلاَ  yazmış olduğum bu arapça metin hadis mi dir hocam biz baya bi araştırdık çıkamadık içinden sizin bi malumatınız varmı hocam yardımcı olursanız sevinirim. mevlam hizmetlerinizi zayı etmesin inşalllah çok istifade ediyoruz sizden hocam mevlam saglıklı hayırlı uzun ömürler ihsan etsin.  MEHMET HİLMİ 

******* 

Selamün aleyküm kardeşim; size de hayırlı geceler…

Kopyaladığınız ibareyle alakalı mevcut imkânlar muvacehesinde yaptığım araştırmalarda hadis-i şerif olduğuna dair bir kayda rastlayamadım. Sizler taharrinizi sürdürünüz, benim de aklımda olsun, belki bir yerlerde bir kayda rastlarız.

Ancak âcizane kanaatimi arz edeyim; bu ibare, hadis-i şeriften ziyada, İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elf-i Sâni Ahmed el-Fârûkî es-Serhendî (k.s.) hazretlerinin mübarek ifadelerine daha çok benziyor. Malumunuz, “Tarz-ı beyan ayniyle insan” demiş atalarımız. Üslûp onu hatırlatıyor; âdeta onun kokusu, onun nefesi var bu mânâ yüklü enfes ve amîk kelâmın üzerinde… Allâhu a’lem. 

Arapça metnini kaydettiğiniz ibarenin manası malumunuz olmakla birlikte, diğer okuyucuların da istifadesi için mealen arzetmeye çalışalım: "Azîmetleri / kesin delilleri kaldırmakla Rabbimi tanıdım. Hayır; bilakis aslında, kesin delilleri iptal etmeyi Rabbim celle ve alâ sayesinde öğrendim, bildim." Devamında da şu açıklamalara yer veriliyor: "Zira Allah sübhânehû, kendisinin dışındaki her şeyin delilidir; aksi / tersi  olmaz.  Çünkü delil medlûlden daha açıktır, âşikârdır. Binaenaleyh Allah sübhânehûdan daha zâhir / daha aşikâr ne olabilir? Her şey O'nun sebebi ile ve O'ndan zâhir olmuştur. O bizzat kendisine ve kendisi dışındakilere delildir...." 

Mektup zaten Hak sübhânehûnun varlığının delili, O'nun varlığının bizzat kendisi olup başka bir şey olmadığını ve buna münasip meseleleri açıklamaktadır. 

Güzel dualarınız için hudutsuz “amin”ler, bilmukabele hayır-dualar…

Go to top