Esselamü Aleyküm... Halis Ağabey, Üç Aylarımız Mübarek Olsun. Size Nisan Yağmuru hakkındaki ''Yağmur Suyunu Alınız. Ona 70 Fatiha , 70 İhlas , 70 Felak ,70 Nas ,70 Tesbih Duasını okuyunuz...'' şeklindeki hadis-i şerifi ve Nisan Yağmuruna okunacak duaları soracaktım. Zira farklı farklı dualar ve usullerden bahsedilmekte... Meseleyi vuzuha kavuşturursanız müteşekkir olurum... Selam ve Dua ile... Rabbim sırat-i mustakimden ayırmasın... Amin . ali galip sarı 

*******

Ve aleyküm selam kardeşim; bilmukabele sizlerin de üçaylarınız mübarek olsun.

Sorduğunuz hususa dair bende de farklı bilgiler yok. İmkânınız varsa, müsaitseniz anlatılan usûle göre toplar, okur ve şifasını Allah’tan beklersiniz. 

Bahsettiğiniz malumata hemen her yerde ulaşabildiğinize göre bunları tekrar etmenin, herhalde bir gereği yok. Ama dilerseniz, bu mevzudaki bazı ilave bilgilerle birlikte aşağıya aktaralım.

***

Nisan yağmuru hakkında bir ayet, bir hadis

Cenab-ı Mevlâ-yi zû’l-Celâl buyuruyor ki: Esteıyzü billâh… Bismillahirrahmanirrahim:

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾

Meali: “Biz gökten mübârek (feyizli-bereketli, hayırlı-uğurlu, kutlu-verimli) bir su indirdik”(Qaaf sûresi, 9)

Bu âyet-i kerîmede yağmur suyu bereketli olarak vasfedilmiştir. Bâhusus Nisan yağmuru çok şifalıdır. Nitekim bir hadîs-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

“Her kim (nisan) yağmur(unun) suyundan bir miktar alır da onun üzerine her biri yetmiş kere olmak üzere Fâtihâ, Âyetü’l-Kürsî, İhlâs, Felak ve Nâs sûreleri okur, sonra yedi gün ardı ardına aç karnına bu sudan içerse, Allâh Teâlâ ondan bedenindeki bütün hastalıkları def’eder ve kendisine isabet eden her türlü derdi onun etinden, kanından, damarlarından ve (sair) tüm uzuvlarından çıkarır”. [Ebu’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Ömer ed-Deyrebî el-Mısrî (v. 1151/1738) Kitâbü’l-Mücerrebât, yyy., s. 119]

Nisan yağmurunu mümkünse teraslara kap koyarak bir yere değmeden direkt gökten gelen yağmurdan toplayıp, okuyup içmek muvafık ve mübârek olur.

Nisan yağmuru hakkında başka bazı hadis mealleri de naklediliyor. Ama tahricini yapma imkânımız olamadığı için burada zikredemiyoruz. Bunların tesbitini yapan bir kardeşimiz varsa ve bizi de bilgilendirirse memnun oluruz.

***

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurun, okyanus, deniz, göl ve diğer su kaynaklarının buharlaşması, su buharı şeklinde oluşan bulutların soğuyarak yeryüzüne dönmesiyle gerçekleştiğini belirtti.

Prof. Dr. Durak, Nisan yağmurlarının da benzer şekilde oluşarak yeryüzüne düştüğünü, ancak bu yağmura insanların özel bir önem atfettiklerini, bunun da bazı sebepleri olduğunu ifade etti.

İlkbaharda tabiatın canlanmaya başlamasıyla birlikte bitki ve ağaçların çiçek tozları, reçine, eterik yağları (bitki kaynaklı, ağır kokulu yağlar) ve çiçek polenlerinin rüzgâr ve hava akımlarıyla atmosfere karıştığını bildiren Prof. Dr. Durak, şunları kaydetti:

''Bu sebeple nisandaki yağmur yağışı sırasında, havadaki bu zerrecikler yağmurla birlikte yer yüzüne düşer. Nisan yağmurları içme ve kullanma sırasında da bu özellikleri sebebiyle önemli fayda sağlar. Ancak hava kirliliğinin yoğun olduğu kentlerde, havada asılı bulunan çeşitli karbon ve kükürt partikülleri ile birlikte çok sayıda zararlı kimyevî madde parçacıkları da yağmur sularına karışıyor. Bu itibarla havası kirli yerlerde yağmur suları faydadan çok zarar veren bir durumun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Havanın temiz ve kirletici unsurların olmadığı yerlerde yaşayanlar, Nisan yağmurlarını temiz kaplarda toplayarak kullandıkları takdirde, sağlık açısından bir tehlikeden söz edilemez.'' (Zaman, 7 Nisan 2009)

Bir şairimiz deNisan yağmuru başlıklı şiirinde şu güzel mısra’ları terennim etmiş:

Göklerden damla-damla gelen hayat
Yerden fışkırır rengârenk nebâtat
Sel olur akar akar âb-ı hayat
Ninni söyler iner nisan yağmuru

Global kuraklık masalmış meğer
Damlalarla doldu nehirler göller
Suya kandı coştu aktı dereler
Derin derin inler nisan yağmuru

Sanki felaket tellalına inat
Ver Allah’ım ver uyansın mahlûkat
Suya kansınlar toprak ve cemâdat.
Havzasında diner nisan yağmuru

Âlemin bereket yağsın üstüne
Bolluk gelsin tarla çayır bostana
Şifâ olsun cümle âlem dostuna
Derinlere siner nisan yağmuru

***

“Nisan yağmuru”nun toplanacağı günler

“Nisan yağmuru”nun toplanacağı günler, Rumî yılı Nisan ayının 7'sinden, bu ayın sonuna kadardır. Bu yıl (Miladî 2014) Nisan yağmuru toplanacak tarihin başlangıcı; Rumi 7 Nisan 1430 / Miladi 20 Nisan 2014 Pazar gününe tekabül ediyor. Dolayısiyle Miladi 20 Nisan 2014 Pazar gününden başlayıp, 13 Mayıs 2014 Salı gününe kadar Nisan Yağmur suyu toplanabilir.

***

 “Nisan yağmuru”suyuna okunacaklar

Yukardaki hadiste anlatılanların hangi usûl ve tertip üzere okunacağını, Allah dostları / bâtın ulemâsı, bu husustaki diğer rivayetleri de nazar-ı dikkate alarak şöyle tarif edip haber vermişlerdir:

1- 70 Salevât-ı şerife

2- 70 Fâtiha suresi

3- 70 Ayetü’l-Kürsî

4- 70 Leqad câeküm… (Tevbe suresinin son iki ayeti)

5- 1 Yâsîn-i şerif

6- 70 Kâfirun suresi

7- 70 İhlâs suresi

8- 70 Felak suresi

9- 70 Nâs suresi

10- 70 defa tesbih duası (Sübhânallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyilazıym)

11- 70 Salevâıt-ı şerife

Not 1- Okunan salavât, sure, âyet ve tesbihlerin her birerinde 70’den sonra ve Yâsîn-i şerif'teki her ‘mübîn’den sonra suya ‘Huu’ diye nefes edilecek.

Not 2-  7 sabah abdestli aç karnına içilecek.

Not 3- Bunu içen kişinin bedeninden Allah Teala her türlü derdi kaldırır. Ona bütün hastalıktan ve açlıktan âfiyet verir. Gözlere şifâ olur. Ateşi ve göğüs ağrısını giderir, balgamı keser. Faydası sayılamıyacak kadar çoktur.

Go to top