Selamün aleyküm hocam, gusül abdesti alırken ağza ve burna su vermeyi unutur ve dört beş saat sonra harlarsak ne yapmamız lazım, yeniden boy abdesti almamız gerekir mi yoksa sadece ağza burna su vermemiz yeterli olur mu?  Ahu Pınar Ayyıldız

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Gusül abdesti alırken ağza ve burna su vermeyi unutan kimse, dört-beş saat sonra bile hatırlarsa, sadece ağza burna su vermekle guslü tamam olur, yeniden yıkanması gerekmez.

Bilindiği üzere gusül abdestinde yıkanması farz olan bütün vücudun ıslanması gerekir. Kuru yer kalması halinde, gusül abdesti geçerli olmaz. Şayet kuru yer kalmışsa ve kişi bunu daha sonra farketmişse, yeniden baştan ayağa yıkanması gerekmez. Sadece kuru olan yerin yıkanması yeterlidir. Mesela kişi; ağzını-burnunu yıkamayı unutmuş ve daha sonra aklına gelmişse, sadece ağzını-burnun yıkaması kâfidir. Vücudunun diğer organlarını daha önce zaten yıkamıştır. Hatırlandığında kuru kalan yer de yıkanarak gusül tamamlanmış olur.

Ancak, kuru kalan yer yıkanmadan önce namaz kılınmışsa, bu namaz kaza edilir. Çünkü vücudunda kuru yer kaldığı için guslü sahih olmamıştır. Gusül sahih olmayınca kılınan namaz da geçersizdir.

Go to top