s.a. hocam, nasılsınız, inşallah sağlık ve afiyettesinizdir. hocam bir sualim olacaktı, umarım rahatsızlık vermiş olmam,belki size lüzumsuz gibi gelebilir ama  sorum şu: insanlar cennette kaç yaşında olacak? tşk ederim.. yunus emre uysal - istanbul

*******

Ve aleyküm selam kardeşim; şükranlarımla bilmukabele hayır-dualar ederim. Bildiğiniz gibi imkân ve vüs’atimiz nisbetinde ve de dualarınız bereketiyle sizlerden gelen soruları cevaplamaya gayret ediyoruz. Dualarımızda birbirimizi unutmamaya dikkat edelim.

Sorunuzua gelince…

Bazı rivayetlerde Cennet ehlinin 30 veya 33 yaşında olacağı bildirilmiştir. [Bkz. Şa’rânî, Muhtasaru Tezkirati’l-Kurtubî, s. 101] Ancak bu yaş ifadesi dünyanın yaşına göre değildir. Yani nasıl ki insan en mükemmel yaş olarak bu dönemde bulunursa, aynen onun gibi insan Cennet’te, olması gereken en mükemmel durumda bulunacak demektir. Yoksa bundan maksat, oraları buralarla değerlendirmek değildir. 

Hz. Enes’ten (r.a.) yapılan rivayete göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.) şöyle buyurmuşlardır: “Cennet halkı kıyamet günü Adem’in suretinde, 33 yaşında, bıyıklı, bedenleri kılsız ve karagözlü bir sima halinde haşr edilirler. Sonra Cennet’te bulunan bir ağacın yanına götürülürler ve ondan elbise giyinirler, artık ne elbiseleri eskir ve ne de gençlikleri kaybolur”. [el-Muttakî el-Hindî , Kenzü’l-Ummâl, Hadis no: 39383] 

Diğer bir rivayette ise şu ifadelere yer verilmiştir: “(Ruh üflenmiş) bir düşükten bir pîr-i fâniye kadar (Cennetlik olan) herkes 33 yaşında, Adem’in suretinde, Yusuf’un güzelliğinde, Eyyûb’un ahlâkında  bıyıklı,  bedenleri kılsız ve karagözlü bir sîma ile haşr edilirler”. [el-Muttakî el-Hindî , a.g.e, Hadis no: 39384] 

İmam Şa’rânî (k.s.) hazretleri mevzu ile ilgili şu bilgileri vermektedir: “Âlimler, dünya kadınlarının Cennet’te bir (aynı) yaşta olacaklarını, Hûrilerin ise büyük-küçük (Cennet ehlinin nefislerin arzu ettiği şekilde) çeşitli yaşlarda olacaklarını söylemişlerdir. Nebe’ sûresi 33. ayette, Cennetliklere ihsan edilen nimetlerden bahsedilirken de, Cennet hûrilerine atıfta bulunularak وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ve kevâibe etrâbâ (Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar)” buyrulmaktadır. Bu âyetteki “kevâib” gençliğin en ilk ve en güzel dönemini ifade etmektedir ki, ergenliğinin ilk demlerindeki genç kızlar demektir. “Etrâben” ifadesi ise aynı yaşta (birbirleriyle yaşıt) mânâsındadır”. [Muhtasaru Tezkireti’l-Kurtubî, s. 101]

Bu gibi ayet ve hadislerden yola çıkarak şunları söyleyebiliriz:  

Cennet’te her şey en güzel ve mükemmel halde olacağı gibi, Cennetlikler de en güzel ve en mükemmel bir surette olacaklardır.

Hadislerde ifade edilen yaşlar, insanın ruh ve beden bakımından en güzel dönemini anlatmaktadır. Çünkü Cennet hayatı ebedî olup ihtiyarlama da yoktur. Yani bu anlatılanlar, bir nevi mükemmellikten kinâyedir denilebilir. Bununla insanların Cennet’teki durumları, dünyadaki daha kâmil ve daha sağlam çağda oldukları bünyelerine benzetilmiştir.

Cennet’te inşa edilip yaratılan hûriler ise, Allahu Teala’nın mü’minlere nimetleri cümlesinden olup, Cennetliklerin arzularına en güzel şekilde hitap eder bir mahiyet ve görünümdedirler. Nitekim Nebe’ suresindeki âyette, bir kızın en güzel çağı tasvir edilmiştir. Çünkü insanın en güzel çağı gençlik, bedence en sağlam ve en güzel olduğu dönem de bu gençlik yıllarının ilk dönemleridir.

Yaşın 33 olmasındaki hikmet, bu çağın, insanların olgunlaşmış, kâmil gücüne kavuşmuş, maddî-manevî donanımları mükemmelleşmiş bir yaş olmasıdır.  Allah Teâla’nın 99 Esmâ-i Hüsnâ'sının 33’ün katı olması, tesbihlerin adedinin 33’er olması da, 33 sayısının değerine ayrıca bir işaret olabilir.

Nebe’ suresinde  Cennet’teki kadınların “yaşıt” olduklarını ifade eden “Etrâben” kelimesinin 33 numaralı ayette zikredilmesi de yine mevzu ile ilgili lâtif bir muvâfakati (çok hoş ve pek güzel bir uyumu) ortaya koymaktadır. 

Go to top