Selamün aleyküm hocam. Bir hanım sekiz aylık erkek bebeğini kucağında oynatırken bebek ayaklarını çırpıyormuş ve annesinin cinsel organına üst üste dokunmuş. Gayr-ı ihtiyari etkilenme olmuş ve 15 - 20 saniye kadar devam etmiş. Böyle bir durumda hurmet-i müsahere meydana gelir mi? Not: Lütfen isim yayınlamayınız.

*******

Ve aleyküm selam.

Hayır, sabî ile hürmet-i müsahare meydana gelmez. Maamafih hürmet-i müsaharenin oluşması için tarafların bâliğ olması şart değildir. Kadın ve erkek henüz bâliğ olmasa da, eğer büluğ çağına (erkek için 12, kız için 9 yaşna) ermiş, müştehat yani gösterişli bir durumda iseler, bu da büluğ hükmündedir, müsaharet vâki olur. Bunu da hatırdan çıkartmamak lazım.  

Bu hususu Ömer Nasuhi Bilmen merhum, Hukuk-i İslamiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu’nda şöyle açıklarlar:

“Hürmet-i müsaharenin tahakkuku için kadının berhayat (ölü olmaması) ve müştehat olması da lâzımdır. Dokuz yaşındaki kızlar, müştehat iseler de, mâdûni (dokuzun altındaki yaşta olanlar) müştehat değildirler. Son derece ihtiyar kadınlar [da], hükmen rnüştehattırlar (o hükümde sayılırlar). Kezalik: bu hususta erkeğin de emsâli, mücâmaata muktedir olabi­lecek (cinsî münasebette bulanibelecek) bir yaşta bulunması lâzım gelir.” [Bkz. A.g.em.ve e., Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1968, 2, 93, md. 308]

Go to top