Hocam selamün aleyküm Rabbim af ve afiyet nasib etsin... Bi sorum vardı hocam , malum gerek havalardan olsun gerek hoş koku için deodorant yada parfümler kullanıyoruz , bunları kullanmada bi sakınca var mıdır özellikle abdest meselesinde , abdesti bozma gibi bi sakıncası var mı ? Aydınlatırsanız çok memnun oluruz. Selam ve dua ile hocam. İbnül emin - Facebook

*******

Ve aleyküm selam kardeşim. Teşekkür ederim. Rabbim (c.c.) cümlemizi af ve afiyetten mahrum bırakmasın. Dâreynde saadetler nasip eylesin.

Deodorant, parfümler ve kolonyadaki metil alkol Hanefî mezhebinin bazı imamlarına (İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf rahımehumallah) göre necis kabul edilen alkol cinsine girmediğinden, elbiseye veya bedene sürülmesiyle abdesti bozmaz, namaza mâni olmaz. Ancak İmam Muhammed (rh.) genellikle diğer mezheplerde olduğu gibi düşünür ve namaza engel olacağını söyler. Şâfiî ve Hanbelî gibi diğer mezheplere göre de pis sayıldığı için, sürülen yeri yıkadıktan sonra namaza durmak gerekir. [Bkz. Serahsî, Mebsût, 24, 14-15; el-Cezîrî, el-Mezâhibü’l-Erbaa, 1, 19]

Bunlardan kaçınmayı başarabilen bir mü’min, takvaya ve ihtiyatlı olana sarılıp cumhurun (müctehitler çoğunluğunun) yolunu tutarak, "Şüpheli olanı bırak, olmayana git". [Buharî, Sahih, İman 39, Büyu', 2] "Helâl da, haram da bellidir... Arada şüpheli şeyler vardır. Onlardan sakınan dinini ve ırzını korur" [Buharî, Sahih, İman, 29; Nesâî, Sünen, İman, 28; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5, 69] hadislerini düstur edinmiş olur.

Hâsılı, söz konusu şüpheli maddelerin, abdeste değilse de namaza mâni olabileceğine dair olan görüşleri göz önünde bulundurarak, ihtiyaten abdestli iken bedenimizde ve elbisemizde bulaşan yerimizi yıkayıp namaza öyle durmamız muvafık olur. Yani güzel olan, takvaya uygun olan bu ve benzeri alkollü ürünlerden uzak bulunmaktır.

Maamafih, mecburiyet ve zaruret durumlarında İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf’un (rahımehumallah) görüşlerine de uyulabilir. "Dinde kolaylık vardır." [Bkz. İbn Nüceym, el-Eşbâh, 11, 108 (Hamevî ile birlikte)] "Belvâ-yi âmme”, yani umumî ve kaçınılmaz derecede yaygın hal almış şeylerde / durumlarda, cevaz kapısından istifade edilebilir. Bu ve benzeri hususlarda sorulan soruları da, kişinin dindarlık derecesine göre (fetva-takva ayrımı yaparak) cevaplamak uygun olur.

Mevzu alakalı detaylı bilgi için, lütfen aşağıda linklerini vereceğimiz mollacami sitesinde daha önce cevapladığımız yazılara bkz.

http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-570.html

http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-710.html

Go to top