Hocam bir şey sormak istiyorum size. Benim konuştuğum ciddi düşündüğüm bir kız arkadaşım var ama kendisi evlilikten korkuyor sorun almaktan evliliği kaldıramıcağından kaderimizde varsa evleniriz diyor,bende tamam kaderde varsa olur diyorum ama bunun birazıda bizim elimisde değilmi hocam,yani biz kendimiz bu hayırlı işi devam ettirmesek, hayırlı olması için uğraşmasak bı nasıl olur bunu ben anlata mıyorum,yada benim düşüncem mi yanlış hocam.. Tufan Yılmaz – Facebook

*******

Değerli kardeşim;

Her ne kadar günümüz toplumunun dejenere olmuş / yozlaşmış, ne idüğü belirsiz “etik” anlayışına göre söyledikleriniz çok normalmiş gibi gözükse ve öyle algılansa da, madem bize “hocam” diyerek soruyorsunuz, sorunuzun cevabını dinimizin hukuk ve ahlâk anlayışı açısından değerlendirmemiz gerekir, değil mi? O halde belirtelim:

İslâm hukuk-ahlâk ve âdâbında nikâhsız kadın-erkek arkadaşlığı olmaz. Öncelikle bunu bilelim, kafamıza-gönlümüze yerleştirelim; sözlüğümüzden ve hayatımızdan çıkartalım. Dinimiz buna müsaade etmez. Bir erkek ve kadının, nikâhsız olarak ellerinin birbirine değmesi ve yalnız kalmaları caiz değildir. Madem ciddi düşünüyorsun, o halde bunun bir yolu-yordamı, dinimizce bir yöntemi olmalı, öyle değil mi? Tamam kaderde varsa olur diyorum ama bunun birazı da bizim elimisde” diyerek öyle ulu orta, kendi göbeğini kendin keser gibi, arkadaşlık kurup birbirini iknaya çalışmalar, halvet olmalar (başbabaşa kalmalar) helâl olmaz. Aileleriniz-büyükleriniz devreye girer, eğer kızın ikna edilmesi gerekiyorsa, bu işi onların üstlenmesi gerekir.

Usûlünüz, tarzınız, takip ettiğiniz yol yanlış. Yanlış yolla sağlıklı sonuca varılmaz.

Müslüman bir kimsenin bakması-dokunması helâl olan kadınlar vardır; dokunması, haram yerlerine bakması ve yalnız kalması yasak olan kadınlar vardır. Bu sebeple evlenmesi helâl olan bir kadına, nikâhsız olarak dokunmak, onunla yalnız kalmak ve haram yerlerine bakmak dinimize göre yasaktır.

Nâmahrem yani mahrem olmayan (nikâhı düşen) kadına bakmak haram olduğuna göre, onlara dokunmak veya tokalaşmak da mutlaka haramdır. Rasûlullah Efendimize (s.a.v.) biat eden kadınlar dediler ki: "Ey Allah'ın Rasûlü, bîat ederken elimizi tutmadınız."Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) "Kadınların elini tutup tokalaşmam" buyurdu. [Nesâî, Sünen, Bîat, 18; İbni Mâce, Sünen, Cihad: 43]

Hz. Âişe (r.anha) bîat ile ilgili olarak şöyle demiştir: "Allah'a yemin ederim ki, Rasûlüllah'ın (s.a.v.) eli bir kadının eline dokunmadı. Sadece sözle onlardan bîat aldı." Buharî, Sahih, Ahkâm, 49; İbni Mâce, Sünen, Cihad, 43]

Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor:  "Sizden biriniz, başına iğne ile dürtülmesi kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır." [Taberâni , Mu'cemü’l-Kebîr, 20, 212]

İslâm dini, kadınla tokalaşmayı yasaklamakla kadını tezyif etmiyor. Bilakis şerefini kurtarıyor. Kötü niyetli kimselerin şehvetle el uzatmasına engel oluyor.

Bir kadının eli, yabancı bir erkeğin eline değmesi, zaruret yokken haramdır. Bu itibarla, hiçbir ihtiyaca dayanmayan tokalaşmada bu haramlık bahismevzu olur. Yabancı bir erkek yabancı kadınla tokalaşamaz, elini nâmahremin eline süremez. Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.),"yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmanın ateş tutmaktan daha korkunç olduğunu" haber vermiş, nâmahremin elini tutanın Cehennem ateşi avuçlayacağına işarette bulunmuştur.

Hepimizin bildiği gibi, bir kızla evlenmeyi düşünmek ve nişanlanmak, evlenmiş olmak mânâsında değildir. Bunun için kişinin, bırakınız sıradan bir kızla, nişanlısıyla dahi gezip dolaşması ve onunla yalnız kalması kesinlikle haram ve büyük bir vebâldir. Âlemlere rahmet Efendimiz (s.a.v.): "Herhangi bir kimse, bir kadınla yalnız kaldığı takdirde mutlaka onların üçüncüsü şeytandır." buyurmuşlardır. [Tirmizi, Sünen, Rada', 16]

Birçok sözümona kız-erkek arkadaşlar, nişanlılar, tenha yerde yalnız kaldıklarında istenmeyen ve meşrû olmayan bir takım menfî neticeler meydana gelmekte ve sonunda herhangi bir sebeple ilişki de nişan da bozulmaktadır. Geride kalan şey vebâl ve iffetsizliktir. Bunun için dinini-dünyasını, haysiyet, şeref ve itibarını düşünen kimseler, meşrû olmayan bu gibi davranışlara dikkat etmeleri gerekir. [Bkz. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuha, 7, 25]

Mevzu ile ilgili daha geniş bilgi için ayrıca bkz.

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/976-islam-da-flort-ve-zina-turleri.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/1743-zinaya-yaklasmayin-isra-suresi-32.html

Go to top