hocam tekrar selamun aleykum. hocam öncelikle hakkınızı helal ediniz. sizi burdan rahatsız edip duruyorum. Allah razı olsu. hocam, bizi kırmayıp cevap yazıyorsunuz. hocam bir zamanlar bir yerde okurken bize, her türlü meşru istek için yasini şerif okunur 'selamun kavlen mir rabbir rahim.'ayeti kerimesine gelince 1479 defa tekrar edilir diye tavsiye ediliyordu…. ama başka bir yerde de böyle bir şey duymadım. bu konuda malumat verebilirmisiniz. İsim mahfuz

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Tabii ki Kur’an-ı Kerim çok büyük bir ilahi esrâr yüklü. Hele de onun kalbi olan Yâsîn-i şerifin pek çok havâssı mevcut. Naklettiğiniz husus da bunlardan sadece biri. Nitekim bir eserde bu usûl şöyle anlatılmaktadır:

Selâmün qavlen min Rabbi’r-Rahıym (Bir selâm, Rahîm bir Rab’den kelâm)” [Yâsîn suresi, 58] ayet-i kerimesini taharet-i kâmile ve i’tikâd-ı tâmme (mükemmel bir taharet-temizlik / tercihen boy abdestiyle ve şeksiz-şüphesiz-tereddütsüz tam ve sağlam bir inanç) ile sabaha karşı Kıble’ye müteveccihen (imsaktan önce seher vaktinde Kıble’ye dönük) oturarak 1479 (bin dört yüz yetmiş dokuz) defa okuyan ve bâdehu (sonra da) Cenab-ı Hak’tan muradını istirham (isteyip) ve dua eden kimsenin matlûbu (isteği) her ne ise hâsıl olur (meydana gelir). Bu (usûl), defâatle tecrübe edilmiş ve muvaffakıyet hâsıl olmuştur.” [Bkz. Seyyid Süleyman el-Hüseynî, Kenzü’l-Havâs, Dersaadet, 1332, Tevsî-i Tıbâat Matbaası, 2, 83]

Yâsîn-i şerifle alakalı diğer bazı usûller için de bkz.

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/2179-tilavet-secdeleriyle-dua-iltica-ve-aile-arasini-duzeltmek.html

http://halisece.com/sorulara-cevaplar/2179-tilavet-secdeleriyle-dua-iltica-ve-aile-arasini-duzeltmek.html

Go to top