Değerli Halis ECE bey; buradaki>> yazınıza katılmıyorum. Erkek kadın her iki tarafa da hac farzdır.


 

CEVAP:

Öncelikle meseleyi doğru vaz etmemiz lazım.

Biz burada -hâşâ- haccın farz olup olmadığını konuşmuyoruz.

Haccın kadın-erkek, şartlarını üzerinde bulunduran her müslümana farz olduğuna dair kimsenin bir şüphesi de tereddüdü de yok, olamaz ve olmamalı da...

Zaten İslam'ın beş temel esasından biridir malum. Hem inanmak yönünden hem de amel (uygulamak) cihetinden farzdır. Bir defa bunu konuşmadığımızı bilelim, tesbit edelim.

Peki neyi mevzu etmişiz biz çalışmamızda?

Bugünkü Arabistan'da idarenin başında bulunan Vehhabi zihniyetinin keşmekeş uygulamaları karşısında, İslam fıkhının/Ehl-i Sünnet esaslarının bize gösterdiği istikamette doğruları anlatmaya gayret etmişiz.

O bakımdan yazıyı daha bir dikkatle tekrar okumanızı rica edeceğim.

Vecdi Bey'in o kopyaladığınız yazısına gelince...

Ben kendisine uzunca sayılabilecek bir sorular zinciri diyebileceğimiz yazı gönderdim. Ama maalesef bugüne kadar herhangi bir cevap alamadım. Tabii ki kendisinin bileceği bir iş.

Bizim yazıdaki hususları kabul edip etmemek ise, kimseyi bağlamaz; herkesin kendisine kalmış bir mesele. Biz meseleyi özellikle fıkıhtaki bir temel kaide ve tasavvuf büyüklerinin -ki başta İmam-ı Rabbani ve İmam Gazali k. sırrahüma olmak üzere- değerlendirmeleri açısından ele aldık. Siz veya başka kardeşlerimiz meseleye nasıl bakarsınız, nasıl değerlendirirsiniz, ona kimsenin bir diyeceği olamaz. İrade-i cüz'iyeniz kendi elinizde...

Son söz; ilgilerinize teşekkür eder, bilgilerinizi rica ederim. Ayrıca haccın farziyetiyle ilgili zahmetlere de girmenize gerek olmadığını hatırlatırım.

Selamlar, Allah'a emanet olun.

Go to top