Selamun Aleykum hocam;Hanefi mezhebini taklit eden bir kişi zaruret bulunmadığı halde sadece yeme-içme(deniz ürünleri) hususlarında şafi mezhebini taklit edebilir mi ? Selim Ateş – Facebook

*******

Ve aleyküm selam.

Herhalde ‘Hanefî mezhebine mensup olan bir kişi’ demek istiyorsunuz.

Bu noktada aslolan, herhangi bir “zaruret ve mecburiyet” halleri dışında kişinin kendi mezhebinin hükümlerine, hatta onun da müftâ bih olan görüşlerine uyması gerekir. Keyfi olarak mezhepler arası taklit olmaz.

Hanefi bir Müslümanın, deniz ürünleriyle alakalı ne gibi bir zarureti olabilir ki, kalkıp Şâfiîyi taklit edecek?!

Binaenaleyh taklit edemez, bu asla caiz olmaz. Kaldı ki; dinî ahkâmda içtihatları en isabetli olan Hanefî mezhebidir, bu durum deniz ürünlerinde de geçerlidir. Nitekim son yapılan ‘ilmî araştırmaları’ın sonuçları da ortaya koymuştur; Hanefîlerin haram ve mekruh gördükleri ürünler, sağlık açısından mahzurdan uzak değildir. Midye bunun en bariz örneğidir. Diğerleri de buna keza…

Mevzu ile ilgili detaylı bilgi için ayrıca bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1058-mezhep-taklidi-ii.html

Go to top