Selamün Aleyküm Hocam

Hocam bende nerdeyse hergün sabahları iç çamaşırımda veyahut gün içerisinde iç çamaşırımda bir ıslaklık hissediyorum büyük ihtimal mezi olsa gerek..Mezi bulaştığı vakit sitenizde okudum sadece uzvumuzu yıkayacağız yoksa iç çamaşırınımı? İç çamaşırını çıkarmadan sadece su serpmeylede olur mu? Ali İhsan Çelik – gmail

*******

Ve aleyküm selam.

Mezi necistir. Binaenaleyh çıktığında, gerek çıkış yeri olana uzvumuz, gerekse elbisemizden bulaştığı yer yıkanır ve yeniden abdest alınır. Elbette ki sadece uzvumuz yıkanmaz, elbisemizden bulaştığı yer de temizlenir.

Hz. Ali(r.a.) şöyle demiştir:

"Mezîsi çok akan bir kimse idim. Rasûlullah'a (s.a.v.) sormaya da utandım. Mikdad b. Esved'e(r.a.)söyledim, o sordu;'Bundan dolayı abdest gerekir" buyurdu. Müslim'in rivayetinde; "Cinsel uzvunu yıkar ve abdest alır" ilâvesi de vardır.[Buhârî, Sahih, İlm, 51 ; Vüdû', 34, Gusl; 13; Müslim, Sahih, Haşz, 17; Ebû Dâvud, Sünen, Tahâre, 82; Nesâî, Sünen, Tahâre, 111, 129; Gusl, 28; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 80, 82, 87, 107-111]

Cinsel organ niçin yıkanıyor, mezi denilen pislik oradan çıkıp, çıktığı yeri kirlettiği için… Peki, çıkan bu mezinin elbiseden bulaştığı yeri kirlettiğini ve buranın da yıkanması gerektiğini ayrıca söylemeğe lüzum var mı? İfadenin işareti, delâleti, iktizası bunu anlatmıyor mu?

O halde bunu sormaya gerek var mı?

Ayrıca necaset, üzerine su serpmeyle temizlenmiş olmaz!

O dediğin önüne su serpme usûlü, bazı vesveseli kimselerin, istinca-istibra ve istinkadan sonra bile yaşadıkları kuşkularını gidermek içindir. Yoksa o bir temizlik metodu değildir.  

Go to top