Selamün Aleyküm kıymetli hocam, istibradan sonra tenasül uzvunu yıkamadan abdest alıp namaz kılabilir miyiz. Şimdiden Allaha emanet olunuz. Seyrani Akçakaya – Facebook

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

İstibra, bilindiği gibi küçük abdesti bozduktan sonra idrarın çıktığı yerden damlaları, yani idrarın eserini tamamen gidermektir. Bu da küçük su döküldükten sonra olur ve erkeklere mahsustur.

Bir başka ifadeyle istibra; halkın gözleri önünde, nâhoş bir tarzda olmamak şartıyla, yürümek, yerinde saymak, öksürmek yahut sol tarafına eğilmek, vb. suretlerle idrarın eserini iyice gidermek demektir.

Erkeklerin, idrarını yaptıktan sonra, idrarın kesildiğine dair kalpleri mutmain olmadıkça, abdeste başlamaları caiz olmaz. Zira idrar sızıntısının meydana gelmesi yahut damlaması abdestin sıhhatine mânidir, abdest alınmamış sayılır.

Söylediğiniz şekilde istibrayı tam manasıyla yapıp, akıntıyı keserek temizlendikten sonra uzvu yıkamadan abdest almak caizdir, olabilir. Bu işin fetvâ yönüdür. Ama yıkama imkânı varken bunu ihmâl etmek, takvâ sahibi bir mü’mine yakışmaz. Zira kâmil mü’min, bir amelin sadece cevâzıyla yetinmez, onun en makbul, en faziletli olan tarzına tâlip olur.

Nitekim Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “…(Rasûlüm), tâ ilk günden temeli takvâ üzerine kurulan mescid (Kuba Mecscidi), içinde kıyâmına (namaz kılmaya) elbette daha lâyık ve müstahıktır. Onun içerisinde öyle ricâl (kimseler) var ki, çok temizlenmeyi severler, Allah da çok temizlenenleri sever.” [Bakara suresi, 108]

Bu ayet-i celile, Tebuk seferi dönüşünde nazil olmuştu. Görüldüğü üzere Mevlây-i zû’l-Celâl, ayet-i kerimede, o köyde bulunanların temizliğinden överek bahsetmektedir. Bunun üzerine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), oradaki mü’min erkekleri toplayarak sordu:

“- Sizin (temizlikteki hassasiyetiniz-titizliğiniz) hakkınızda ayet nâzil oldu. Siz nasıl temizlenirsiniz?” Onlar;

“- Yâ Rasûlallah, biz, ihtiyacımızı giderdikten sonra o mahalli taş ile siler, su ile yıkarız” dediler.

O halde bizler de, eğer imkân varsa, sadece istibra ile iktifa etmeyip, idrarın çıktığı yeri ve çevresini de yıkamayı ihmâl etmemeliyiz. Öyle değil mi?

Go to top