Hocam selamün aleyküm, çok sıkıntıdayım, bi türlü keder ve stresten kurtulamıyorum, tavsiye edeceğiniz bir şey olubalirmi, ne okuyabilirim? İsim saklı

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Öncelikle günlük ibâdet-tâat, zikr u fikrinize dikkat ve Allah yolundaki hizmetlerle alakalı çalışmalardaki himmet ve gayretinizi murakabe / kontrol etmenizi tavsiye ederim. Bu noktalarda bir aksaklık, gevşeklik varsa, evleviyetle o ârızaların giderilmesi, noksanların ikmâl edilmesi gerekir. Tabii ki bu husus, sadece sizin-bizim değil, üzerinde hepimizin, topyekün mü’min kardeşlerimizin hassâsiyet göstermesi gereken bir durum. Bütün bunlardan sonra, haliyle bazı reçetelere de müracaat edebiliriz, hatta etmemiz gerekebilir. İşte bunlardan birisi de Yâsîn sûresiyle alakalıdır.

Yâsîn-i şerifin esrâr ve havâssı ile ilgili faydalı bazı bilgiler

Bilindiği gibi Yâsîn-i şerifte 7 adet zâhirî “Mübîn” vardır (7 de bâtınî ‘Mübîn’). Nakşî yolu Müceddidîn kolu silsilesinin (kaddesallâhü esrârahüm ecmaîn) 33’üncü ve son halkasını teşkil eden üstâzımız Ebu’l-Faruk Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretleri, bu sûre-i celileyi okurken her “Mübîn”e gelindiğinde aşağıdaki duayı okumayı tavsiye etmişler... Okunduğu takdirde;

Okuyan kişinin her türlü sıkıntı ve dertten, gamdan-kederden kurtulmasına vesile olur, buyurmuşlardır. Bahis mevzuu dua şudur:

“Sübhâne’l-müneffisi an külli medyûnin. 

Sübhâne’l-müferrici an külli mahzûnin. 

Sübhâne men ceale hazâinehuu beyne’l-kâfi ve’n-nûni.

Sübhâne men izâ erâde şey’en en yequule lehuu kün fe yekûn.

Allâhümme yâ müferric ferric annâ hemmenâ ve ğammenâ feracen âcilen bi-rahmetike yâ erhame’r-râhımîn.

Ve Sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn.” Amîn.

Meali: “Bütün borçlulara nefes aldıran, borcundan kurtaran Allah’ı tesbih ederim.

Bütün mahzunları (üzülenleri, dert, keder ve sıkıntıda olanları) feraha kavuşturan Allah’ımızı tesbih ederim.

Bütün hazinelerini Kâf ile Nûn (kün: ol) emrinin arasında kılan Rabbimi tesbih ederim. Bir şeyi dilediğinde “ol” emriyle olduran Rabbimi tesbih ederim.

Ey (sıkıntı, dert, gam ve keder içinde olanları) kurtarıp ferahlandıran ve merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim!

Bizleri gam ve kederden / tasa ve dertlerimizden âcilen kurtar. 

Salât (ve selâm) Efendimiz Muhammed Mustafa’ya, onun âline ve ashâbının tamamı üzerine olsun.”Amîn…

***

Ve yine buyurmuşlardır ki:

123 Yâsîn-i şerif okuyup her ‘Mübîn’de su içerisine Hz. Mevlâ’nın 'Huuism-i şerifi ile üflenir ve o su içilirse, hasta olan kişi ne kadar fena olsa, muhakkak müstefid olur (fayda görür, şifa bulur).”

Bunun için de Yâsîn-i şerifi eğer 123 defa okuma imkânı bulunmuyorsa, gene Üstâzımız (k.s.) hazretlerinin tarif buyurdukları tertip ve usûl üzere üç defa okunursa (41x3), hatm-i kebîri olan 123 defa okunmuş gibi olur. Söz konusu usûl için bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1358-500-yasin-i-serif.html

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Yâsîn-i şerif 41 kerre okunursa bir Yâsîn-i şerifin hatm-i sağîr'i (küçük hatmi) yapılmış olur. Eğer 123 adet okunursa, hatm-ı kebîr’i (büyük hatmi) okunmuş olur. 

Sözünü ettiğiniz sıkıntılar için ayrıca bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2800-la-havle-vela-quvvete-illa-billahi-l-aliyyi-l-aziym.html

Go to top