Selamün Aleyküm:

Kandiliniz mübarek olsun abi.Bir hanım köyde kayınvalidesinin evinde beraber kalıyor fakat şehirde kiraya verilmiş evi var.Bu evin gelirine zekat düşer mi hocam?

Selamlar.. hadime hadime - gmail

*******

Ve aleyküm selam kardeşim; sizlerin de kandilinizi tebrik ederiz.

Sorunuza gelince…

Kısaca maddeler halinde şöyle ele alabiliriz:

1- Kışlık veya yazlık barınma-kullanma gayesiyle olan gayrimenkuller / taşınmazlar, temel ihtiyaçlardan olduğu için zekâta tâbi olmazlar.

2- Taşınmaz mülklerin ticaret için olanları ticaret malıdır. O bakımdan bunların, râyiç bedelleri üzerinden zekâtının verilmesi gerekir.

3- Kiraya verilen taşınmaz mülklerle ilgili olarak da evin ya da dükkânın-mağazanın değil, kira gelirinin zekâtı ödenir. Dolayısıyla bu gibi gayrimenkullerin değerleri ne kadar olursa olsun, onların zekâtı râyiç bedelleri üzerinden hesaplanıp ödenmez. Bu husustaki fazladan gönüllü ödemeler ise, nâfile sadaka yerine geçer. Tabii ki imkânı olanlar, bu gibi iyiliklerden, hayır-hasenattan da geri kalmamaya gayret gösterirlerse, hem kendileri hem de toplum için büyük maddî-manevî kazanç vesilesi olur.

Söz konusu mesele, Büyük İslâm İlmihali’nde aynen şöyledir:

Ticaret için değil de, yalnız kiralarını almak üzere insanın mülkiyetinde bulunan evlerden, dükkânlardan, gelir getiren tesislerden, kaplardan, aletlerden makinelerden ve nakil vasıtalarından zekât gerekmez. Ancak bunların kira ve gelirlerinden toplanan paralar nisab mikdarı olur da karşılığında borç bulunmazsa, toplanan para üzerinden tam bir yıl geçince veya zekâtı verilecek diğer para ve eşyalara ilave edilmekle zekâta tabi olurlar. [Bkz. Bilmen, Ö.N., a.g.e., İstanbul, 1966, s. 339, md: 25]

Go to top