selamlar
1. makata su kaçması orucu bozar diye duydum. bu konuda vesveseli olan
birisi oruçluyken el ile normal taharet almayıp ıslak bir bezle 4-5 dk
silse o şekilde istinca olurmu namaz kılınırmı?
2. oruçluyken abdestte mazmaza istinşak yaparken su kaçtımı kaçmadımı
emin olamıyorsak hep şüphe ediyorsak bu şüphe oruca zarar verirmi? hayat yolu –gmail

*******

Ve aleyküm selam.

1- Evet, oruçlu iken makata su kaçması orucu bozar.

Bu sebeple taharetlenirken suyun içeriye gitmemesi için nefes alıp vermemelidir.

Keza taharette temizliği iyi yapabilmek için, oruçluyken mübalağa etmemelidir.

Temel fıkıh kitaplarımızdan Halebî Sağîr’de müellif Mülteka’l-Ebhur sahibi İbrahim el-Halebî hazretleri şöyle demiştir: ‘Kişi, oruçlu iken taharette ayaklarını ayırmayıp, makatını da salıvermemelidir ki, içeriye su gidip orucunu bozmasın.’

Ve yine kurulanmadan kalkmamalı. Hatta vesveseli ise bundan kurtulmak için, sizin de söylediğiniz gibi, ıslak bir bezle ya da tuvalet kâğıdı ile temizlendiğine kanaat getirinceye kadar silmelidir. Bu hususta aslolan, makatta kazurat kalıntısı bırakmamaktır. Bu sağlanabiliyorsa taharet tamamdır, tabii ki abdestini alıp namazını kılabilir. [Bkz. İbn Âbidîn, Düreru’l-Hukkâm, Fetâvâ-yı Hindiye, Muhît, Büyük İslam İlmihali, ilgili bahisler]

Ayrıca bkz. http://halisece.com/oruc/2730-orucu-bozan-haller-davranislar.html

2- ‘Oruçluyken abdestte mazmaza ve istinşak yaparken su kaçtı mı kaçmadı mı emin olamıyorsak hep şüphe ediyorsak bu şüphe oruca zarar verir mi?’

Öncelikle belirtelim; oruçlu iken normal abdestte veya gusül esnasında abdest alırken mazmaza ve istinşakta mübalağa yapılmaz, aşırıya gidilmez. Gusülde mazmaza ve istinşaktaki mubâlağa iftara tehir edilir. İftarı yapmadan önce ağza ve burna kuvvetlice su verilip, üçer kere yıkanır, çalkalanır, sonra oruç açılır. Usûl ve âdaba, ihtiyata uygun olan budur.

Hele ki kişi zaten vesveseli ise, bundan şiddetle kaçınması gerekir. Zira mazmaza ve istinşak (ağza ve burna su verip çalkalama) anında midesine su kaçıran kimsenin orucu bozulur. Gününe gün kaza gerekir.

Evet, sadece şüphe etmekle oruç bozulmaz. Lakin sizin anlattığınız bu noktada durum biraz farklı. Zira yapılan iş sünnete aykırı... Eğer bunu yaptığınızda şüpheniz de galip idiyse (kanaatiniz suyun kaçtığı yönündeyse), o orucunuzu güne gün olarak kaza etmeniz icap eder.

Bu meseleyle ilgili gelen bir hadis-i şerif şöyledir:

Lakît b. Sabire (r.a.) anlatıyor:

Yâ Rasûlallâh (s.a.v.)! Bana abdesti öğret(ir misiniz)” dedim. Buyurdu ki:

Abdestini (farz ve sünnetlerini) tam yap! Parmaklarının arasına su geçir ve oruçlu değil isen istinşakı mübalağalı yap (buruna su çekmeyi çokça yap).”

Demek ki istinşak ve aynı hükme tâbi olan mazmazada mubâlağa, ancak oruçlu bulunmadığımız hallerde yapılması gerekir. Oruçlu iken ise bu hususlarda abartıya-aşırıya gidilmemelidir.

Yine Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.), "Sana şüphe veren şeyi terk et; şüphe vermeyen şeye bak!" buyurmuşlardır. Dolayısıyla, her mü’min oruç ibadetini edâ ederken titiz davranmak mecburiyetindedir.

Meselâ oruçlu iken banyo yapmak veya denize girmek, yutmamak şartı ile herhangi bir şeyin tadına bakmak ve bunun gibi birçok hususun "mekruh" olduğu ifade edilmiş; bunlara ancak meşrû bir özür sebebiyle cevaz verilmiştir. Meşrû bir mâzeret yokken bir şeyin tadına bakmak, banyo yapmak veya denize girmek, ibadeti tehlikeye sokabilir.

Detaylı bilgi için bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1863-ramazan-da-ihtilam-mazmaza-istinsak-ve-ibadetler.html

Son bir not:

Size tavsiyem; dinde usûl ve âdâba riayet ediniz, her şeyden evvel de üzerinizdeki o “vesvese” illetini atıp, bir an evvel ondan kurtulmaya bakınız. Yoksa bu ve benzeri soru ve sorunlardan kurtulmak hayâl olur!

Vesvese mevzuunda bkz.

http://www.halisece.com/islami-makaleler/859-seytani-bir-illet-v-e-s-v-e-s-e.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1934-imani-takviye-ve-vesveseden-kurtulmak.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2236-gusul-vesvese-ve-saire.html

http://www.halisece.com/tasavvuf/248-zikirle-mesguliyet-aninda-meydana-gelen-vesvese.html

Go to top