Hayrli bayramlar hocam ..mesela oturduğumuz binada kurban kesme imkanına sahip olmalarına rağmen kurban kesmeyenlere et vermeliyiz yoksa onları bırakıp diğer binalardan ihtiyaç sahiplerine mi vermeliyiz ilk tercihimiz hangisi olmalı bu soruyla bana gelen Arkadaşımın mutmain olması için .. Humeyra Yalçınkaya – Facebook

*******

Hayırlı bayramlar kardeşim;

Dilerseniz soruyu daha genel manada ele alıp, ‘kurban eti nasıl dağıtılır, kurban eti kimlere verilir ve kimlere verilmez’ sorusunu cevaplamaya çalışalım.

Öncelikle belirtelim ki, kurban etini kesen kimse ve bakmakla yükümlü bulunduğu ailesi rahatça yiyebilir. Bu husus Kuran-ı Kerim’de şöyle ifade buyurulmuştur:

Siz de onlardan (kesilen kurbanlardan) yiyin, yoksulu, fakiri de doyurun (onlara da yedirin).” [Hac suresi, 28]

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de, kişinin kendi kurbanından yemesini tavsiye buyurmuştur. Et, fakir veya zengin olması, Müslüman olup olmaması fark etmeden istenildiği kişiye verilebilir. Ancak dikkat etmek gerekir; gayrimüslim birilerine verilmesi gerekiyorsa, sadaka niyetiyle değil ‘hediye’ kastiyle verilir. Tasaddukta önceliği Müslümanlara, hatta onların da fakir ve takva sahibi / dindar olanlarına tanımak âdaba uygun olandır.

Etin dağıtımı hususundaki genel usûl ise, etin üçte birini evde bırakmak, üçte birini komşulara üçte birini ise fakirlere vermek şeklindedir. Bu dinimizce müstehaptır. Kurban etinin hepsini kendi evinde kullanmak veya hepsini fakirlere vermek de caiz görülmüştür.

Kurban etinin dağıtılmaması, kurban kesen kişinin maddi durumunun yeterli olmaması veya çocuk sayısının fazla olması yahut evin kalabalık olması durumunda uygun görülmüştür.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, birinin de evde bırakılmasını tavsiye etmiştir. [Bkz. Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10]

Ailenin durumuna göre -yukarıda belirttiğimiz üzere- etin tamamı da evde bırakılabilir. Ancak, toplumda muhtaçların arttığı dönemlerde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması elbette ki daha evlâ / daha uygun olur. 

***

Sorunuzun cevabını özetlemek gerekirse, önceliği kapıkomşuluğu bakımından yakınlık durumuna göre ve fakirliğinden / yoklulluğundan dolayı kurban kesemeyen akraba, konu-komşuya tanımak icap eder. Ardından diğer binalarda bulunan yakınlarınıza, ihtiyaç sahiplerine… Sonra da ilişki durumunu dikkate alarak, imkânları olduğu halde kurban kesmeyen komşulara, tanıdıklara vermek münasip olur. Kalanını da, kendiniz rahatlıkla yiyebilirsiniz. 

Go to top