Halis Ece Hocam Ebu Hanife hz. zannımca fıkhı ekber kitabında rüyada Allahın görülebileceğini söylüyor ama cumhur (alimlerin ittifakı) görülmeyeceğini söylüyor. Açıklarsanız memnun olurum.

 


 

CEVAP:

Sevgili Kardeşim bedi711;

Söylediğiniz hususun özeti şudur:

İmam-ı A'zam (rh.) hazretlerinin "görülebileceğini" söylemesi gibi, selef'ten pekçok zevattan da, Allah Teala'yı rüyada gördükleri mevzuu nakledilmiştir. Ehl-i Sünnet akaidine göre işin özü; bu ru'yet, baştaki gözle değil, bir nevi kalple müşahededir.

İtikatta mezhep imamımız İmam Matüridi (rh.) ise, Cenab-ı Hakk'ın rüyada görülmesi imkânını kabul etmemiş, şiddetle reddetmiştir. Onun bu görüşü, sonraki Matüridi alimleri tarafından, yukarıdaki görüş gibi değişik şekillerde te'vil edilmiştir.

Kısacası, Allah'ın (c.c.) rüyada görülmesi meselesine tasavvufi eserlerde geniş yer verilmekle birlikte, doğru olanın, gene şuradaki yazıda>> naklettiğimiz üzere, bu görüşün kalbî müşahede olduğudur. Tabii ki her şeyin olduğu gibi bu meselenin de en doğrusunu Allah bilir.

Vesselâm...Go to top