Selamün Aleyküm. Yazılarınızı okudum ama merak ettiğim şey 'altının elle tutulur olması'kaidesi. Şimdi Altın alsak bankaya altın versek altın hesabı açtırsak. Sonra bu hesaptan altın yükselince satsak düşünce alsak caiz olur mu?

Soru: Mehmet tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Altın alış-verişi fıkhî tabirle ‘sarf akdi’ne girer, normal alış-veriş akdi gibi değerlendirilmez. Sarf akdinde kabızlaşmak, fizikî olarak aynı yerde karşılıklı alıp verme / alış-veriş şartı vardır. Yani altın ve gümüş, alınıp satılırken malın alınması ve ücretin teslim edilmesi aynı mecliste gerçekleşmelidir. ‘Altının elle tutulur olması’ndan kasıt odur. Kişi altınını yedine alıp dilediği gibi tasarruf edebilmelidir, öyle göstermelik filan değil. Eğer muâmele anlatılan şartlara uygun olursa caizdir.

Ancak bankalarda ve internet üzerinden yapılan altın alış-verişleri semboliktir, bilfiil alınıp satılmamaktadır. Binaenaleyh böyle bir muamele caiz olmaz.

Ayrıca tavsiyemiz; her zaman hatırlatmaya çalıştığımız gibi, içinde şüphe bulunan bu vb. alış-verişlerden kaçınılması, uzak durulmasıdır yönündedir. 

Go to top