Hocam selamün aleyküm, bir arkadaşım geçen gün yatsı namazının son iki rekatini dört rekat olarak kılmanın çok sevaplı olduğunu söyledi, bu sünnet midir, kılıbilirmiyiz, yoksa bidat olurmu?

Soru: Dilara tarafından soruldu. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam kardeşim,

Öncelikle belirtelim; bahsettiğiniz uygulama / amel kesinlikle bid’at değildir. Yatsı namazının son 2 rek’atini 4 olarak kılmak da ayrıca sünnettir. Bunun, Rasûlullah Efendimizin tatbikatları arasında bulunduğunu görüyoruz, ecri-mükâftatı da çok büyüktür.

Bilindiği gibi farz ve vacip namazlardan başka kılınan namazlara, sünnetler de dâhil, nafile denir. Mekruh vakitler haricinde her zaman nafile namaz kılmak caizdir. Ama bu gibi sünnetleri / nafileleri, riyadan-süm’adan (gösterişten) uzak olabilmesi için, mümkün mertebe evimizde ya da kendi başımıza bulunduğumuz tenha zaman ve zeminlerde işlersek daha güzel olur.  

Sözünü ettiğiniz hususta gelen hadis-i şeriflerden biri şöyledir:

Bera’ b. Âzib radıyallahu anh’den, Nebî sallallahu aleyhi vesellem’in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:  

Öğle (namazının farzın)den evvel dört rek’at (nafile / sünnet) kılan, onları geceleyin teheccütte kılmış gibidir. Yatsı (namazının farzın)dan sonra dört rek’at kılan da, onları Kadir Gecesi kılmış gibidir.” [Hâfız el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, et-Terğîbü fi’s-Salâti Qable’z-Zuhri ve ba‘deha, Hadis no: 6]

Bu mevzuda gelen diğer bir hadis-i şerifte de; “Öğle(nin farzın)den önce (kılınan) dört rek’at, yatsıdan sonra kılınan (nafilele namaz)lara denktir. Yatsıdan sonra (kılınan) dört rek’at ise, Kadir Gecesi'nde kılınan (namaz)lara denktir.” buyrulmuştur.  [Muhammed b. İsmail, Sübülü's-Selâm Şerhu Bülûğu’l-Merâm, II, 4; Taberânî Evsat’ın rivayet etmiştir.]

Diğer sünnetlerin / nafilelerin de çok büyük ecirleri olduğuna dair hadis-i şerifler vardır, o bakımdan bunları ihmâl etmeyip kılmak için gayret göstermek lazımdır. Yoksa öbür taraftaki pişmanlık bir işe yaramaz. 

Go to top