Selamün aleyküm hocam, kişinin babası doğumunda akîka kurbanını kesmemişse, büyüdükten sonra imkâna kavuştuğunda kendisinin kesmesi gerekir mi? 

Gerekirse bu gecikmeden dolayı kesilecek kurban sayısında bir farklılık olur mu?

Soru: M. Hilmi tarafından soruldu. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Bilindiği gibi yeni doğan çocuk için şükür maksadıyla kesilen kurbana, “akîka” adı veriliyor.

Akîka kurbanı kesmek müstehaptır.

Akîka kurbanı olarak kesilecek hayvanda, diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır.

Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de, doğumun yedinci günü kesilmesi sünnete muvafık ve daha faziletlidir.

Akika kurbanının etinden ve derisinden, kurban sahibi dâhil herkes istifade edebilir.

***

Akîka kurbanı ve yetişkinler

Çocukluğunda kesilmemiş yetişkinler için, şer’î bakımdan / fekva bakımından, akîka kurbanı kesmek gerekmez. Dolayısiyle kesilmediği zaman dinî açıdan bir şey icap etmez. Fakat, ihtiyaten kendi akîka kurbanını kesen yetişkin kişi, bunu yerine getirmekle güzel bir iş yapmış, takvâ ile hareket etmiş olur. Bunun gecikmesinden dolayı kurban adedinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz.

Akîka kurbanının ehemmiyetini ifade eden ulemâdan bazıları demiştir ki;

‘Bir kimsenin kendi akika kurbanını kesmesi müstehaptır, çünkü bu kurbanı kesmek müekked sünnettir. Kimin babası bu sünneti terk etmişse, gücü yettiği takdirde babasının yerine bu sünneti ifa etmesi meşrûdur. Zira bu mevzudaki hadisler umumidir’.

Keza mü’minler, imkânları nisbetinde Kurban bayramının dışında da, zaman zaman Allah için kurban kesip tasadduk etmelidirler. Bunun faydaları büyüktür. Pek çok kaza ve belaya mâni olur.

***

Akika kurbanı hakkında gelen hadis-i şeriflerden bazıları

1) Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Yeni doğan her çocuk, akîkası karşılığında rehindir (Akîkası kesilmeden ölürse, kıyâmet günü anne ve babasına şefaat etmekten men edilir). Akîkası doğumunun yedinci gününde kesilir, (aynı gün) başı tıraş edilir (saçının ağırlığınca altın tasadduk edilir) ve kendisine isim verilir." [İmam Ahmed ve Sünen sahipleri, Semura b. Cündüb'den sahih bir isnadla rivâyet etmişlerdir.]

2) Ümmü Kürz'den (r.anha) rivâyet olunan hadis-i şerifte o, Rasûlullah’a (s.a.v.) Akîka hakkında sormuş, bunun üzerine Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Doğan erkek çocuk için iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyun kesilir. Koyunların erkek veya dişi olması size bir zararı yoktur (fark etmez)." [Tirmizî, Sünen, Hadis no: 1516, hadis, hasen sahihtir; Nesâî, Sünen, Hadis no: 4217]

3) Tirmizî bu hadisin bir benzerini de şöyle nakletmiştir:

Âişe (r. anha validemiz) anlatıyor: Rasûlullah’ı (s.a.v.) şöyle derken işittim:

"Doğan erkek çocuğu için birbirine denk iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyun kesilir." [Tirmizî, Sünen, Hadis no: 1513, hadis, hasen sahihtir; İbn-i Mâce, Sünen, Hadis no: 3163] 

Akîka mevzuu hakkında ayrıca aşağıdaki linklere de bkz.

http://www.halisece.com/genel-fikhi-konular/776-akika-nesike-kurbani.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1616-dogum-oncesi-ve-sonrasinda-yapilmasi-gerekenler.html

http://halisece.com/sosyal-meseleler/2252-cocuk-terbiyesi-ve-safhalari.html

Go to top