SORU: Buradaki>> karıncayla ilgili yazınızı okudum. Acaba örümcek de buna dahil midir?


CEVAP:

Zararlı hayvanlar dövülmeden, yakılmadan, işkence edilmeden keskin bir âletle ve çabuk öldürecek bir usûlle-yöntemle kesilir, öldürülür. (el-Fetâva'l-Hindiyye, 5, 361) Buradaki umumi ifadenin içine örümcek de dahildir tabii...

Mesela, başkalarına zarar veren bir köpeği bulunan kimse, kendisine hatırlatıldığı halde bu zarara mâni olmazsa, çevre sâkinlerinin o köpeği öldürme hakları vardır. (el-Fetâva'l-Hindiyye, 5, 360) Bu meyanda çekirge de öldürülebilir, çünkü avdır.

Karınca ile alakalı daha önce genişçe bilgi verildi. Ancak cevap sadedinde ondan da sözetmek gerekirse, kısaca şunları söyleyebiliriz:

Karınca kendiliğinden zarar vermiyorsa öldürülmez, veriyorsa öldürülebilir; fakat -belitildiği üzere- yakılmaz ve suya atılamaz.

Bit-pire gibi haşerat her halükârda öldürülür.

Yabanarısı ve benzer diğer haşerat zarar vermiyorlarsa öldürmemek daha iyidir.

İpek kozasını güneşte bırakıp kurtlarının ölmesini sağlamakta da bir mahzur yoktur; çünkü bu, insanların yararına olan bir şeydir. (el-Fetâva'l-Hindiyye, 5, 361) Bu mevzuda Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) şu hadîs-i şeriftlerini de göz önünde bulundurmak gerekir:

"Ateşte sadece onun Rabbi (c.c.) ceza verebilir." (Nemenkânî, 4, 202; Nevevî, Fetâva, 247)

Ve yine Rasûlüllah Efendimizin (s.a.v.), "Allah (c.c.) her şeyde ihsan'ı (güzel yapmayı, iyi muamele etmeyi) emretmiştir. Binaenaleyh, öldürdüğünüzde en güzel tarzda öldürün; boğazladığınızda en güzel yolla boğazlayın. (Hayvan) boğazlayacak olanınız, bıçağını iyi bilesin" (Müslim, Sahîh, Sayd, 57; Tirmizî, Sünen, Diyyât, 14; Neseî, Sünen, Dahâya, 22) hadîs-i seriflerini de bu meyanda zikretmek herhalde yerinde olacaktır.

Selam ve dualarımla...

Go to top