Sürekli bosama sözü ağzında olan koca karısını lafla bosayamasin diye ben talak hakkarimi mahkemeye devrettim bizi bosasa mahkeme boşar diyerek bu sorumluluktan kurtulabilir mi? Sonra gene bosol dese karısı boş olur mu?

Aysemeva tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Meseleyi doğru dürüst analşılır tarzda dile getirirseniz iyi olur. Talak hakkını kim mahkemeye devrediyor? Koca mı? Yoksa tefvîz-ı talaka sahip olan hanım mı? Tabii ki boşama yetkisi elinde olan kişi (karı veya koca), bu tasarrufta bulunabilir. Mahkeme de davayı neticeye bağlayıp tefrike karar verebilir, dolayısiyle karı-koca talak-ı ric’î ile boşanmış olurlar. Ayrıca kendisi de “boşol” derse, bir talak da öyle vaki olur ve bâin talakla boşanmış olurlar.

Bütün bunlarla alakalı detaylar ve hükümler için sitede genişçe açıklamalar var. Lütfen bkz.

Hep hatırlatıyoruz, gene hatırlatalım… Bu meseleler de defalarca sorulup cevaplanmış hususlardır. Lütfen siteden araştırmadan sormayınız. Bunca hatırlatmaya rağmen bu ikaza uymazsanız, bilesiniz, hakkımızı helal etmeyiz, vebâl altında kalırsınız, haberiniz olsun.  

Go to top