s aleyke hocam. Bir bayan adet gününden önce adet olmamak için hap kullanmaya başlasa ama kullanmaya başladığı gün adet olsa hap kullanmaya devam etse adet kesilse bile hükmen adetli sayılır mı? Ve bu durumda sınav gibi bi zaruretten dolayı kuranı Kerim okuyabilir mi?

Soru: Duhan tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Kanama neyle kesilirse kesilsin, ister kendiliğinden ister hapla o kanama olmadığı sürece bu kimse temizdir, âdetli değildir. Ancak burada önemli bir şey var, bu yola tevessül edecek, bu usûlü uygulayacak olan hanımefendilerin mutlaka doktorla görüşmeleri gerekir. Çünkü meselenin dinî yönü olmakla beraber, bir de tıbbî yönü var.

Evet, hacda, ramazan ayında veya diğer vakitlerde âdet geciktirici ilaç kullanmak, şer’an caizdir. Tavafını edâ edebilmek maksadıyla âdet kanının erken kesilmesi veya âdetinin gecikmesi için kişinin hap veya başka bir ilaç kullanmasında beis yoktur. [Şihabüddîn Ahmed İbn Haceri’l-Heytemî, el-Fetâva’l-Kübra, II, 98] Ama bu ilacın kadının sıhhatine zarar vermesi durumunda kadın vebâl altında kalır.

Cenab-ı Hak, kadını erkeğe göre farklı bir bünyede yaratmıştır. Onlara yaratılıştan gelen bazı özellikleri dolayısıyla ibâdet hususunda birtakım kolaylıklar göstermiştir. Bu kolaylıkların mühim bir kısmı namaz ve oruçta bulunmaktadır. Kadın âdet gününe ve lohusalık devresine rastlayan günlerde namaz ve oruçla mükellef değildir. Bu günlerde kılamadığı namazları Cenab-ı Hak bağışladığından kaza etmesi gerekmez. Fakat âdet ve lohusa olduğu günlere rastlayan Ramazan’da, tutamadığı oruçları daha sonra istediği zamanda kaza eder, Ramazan ayının sevabından da aynen istifade ederler. Mü’min kadınlar bu İlâhî ruhsat ve kolaylıktan faydalanarak ona göre ibâdetlerini yerine getirirler.

Bilhassa Ramazan’da kazaya oruç bırakmamak, Kur’ân-ı Kerim’i çokça okuyabilmek ve daha rahat ibâdet edebilmek için bazı ilâçlar kullanarak âdet görmemek için tedbir almak, bu vesileyle âdetsiz bir Ramazan geçirmek hususunda, her ne kadar dinî bir mahzurdan / haramdan / yasaktan söz edilemese de tıbbî ve sıhhî açıdan bazı aksaklıklar zuhur edebileceği göz önünde bulundurularak tavsiye edilmemektedir.

Bu durum tıbbî açıdan şöyle îzah edilmektedir:

İlâç kullanmak normalden sapmadır. Kadının kendi bünyesine has hormonal ve metabolik bir hususiyeti vardır. Ağızdan alınan hormon hapları ile âdetin öne alınması veya geciktirilmesi sun’i bir yol olup, her zaman olmasa da bazan âdet düzensizlikleri meydana getirebilmektedir. Organizmaya mahzurları sebebiyle tıbbî bakımdan pek tavsiye edilen bir durum değildir. Fıtrat icabına göre davranmak daha doğrudur.

Velhâsıl, rahat bir Ramazan geçirmek, orucunu zamanında tutmak isteyen hanımlar, isterlerse âdeti geciktirici ilâç kullanabilirler, bu caizdir, fakat daha doğru, daha güzel ve takvaya yakın olan, kullanmamak, vücut düzenini bozmamaktır. Özellikle kendilerinde âdet düzensizliği ve bundan gelen bir rahatsızlığı bulunanların bu yola teşebbüs etmemeleri daha yerinde olacaktır.

Go to top