Selamun aleykum Halis abi; 

Gusülde dişler arasında, özellikle çürük dişin içindeki yemek kalıntıları gusle mani midir?                       

Ben dişlerimi fırçalıyorum, ona rağmen yine kalıntı oluyor. Diş ipliği kullanıyorum, diş içinde kalan şeyleri kürdanla bayağı uğraşıp çıkarmaya çalışıyorum… ☺☺

Soru: Hidayet tarafından soruldu. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Değerli kardeşim;                      

Dişler arasındaki / içindeki yemek artığı suyu emip altına geçirecek kadar yumuşak ise, gusle mâni olmaz. Fakat yemek artığı vs. katılaşıp suyu altına geçirmeyecek mahiyette ise, gusle engeldir. Binaenaleyh ağız ve diş temizliğine dikkat etmek, bu noktada hassas davranmak hem bedenî, hem dînî bakımdan güzeldir, önemlidir.

***

Açıklama

Bu meseleye Fetâvâ-yi Hindiyye, Bedâyi' ve Bahr-i Râik gibi temel fıkhî eserlerde de yer verilmiş ve denilmiştir ki;

‘Dişler arasındaki ufak kırıntılar suyun dibe nüfuz etmesine engel bile olsa yine de farz yerine gelmiş sayılır. Ne var ki ihtiyata / azimete uygun olan, dişler arasındaki kırıntıları çıkarıp ağzı öylece yıkamaktır. Yine kaynak eserlerimizden Fethu'l-Kadîr'de özellikle bu husus üzerinde durulmuş ve bu uygulamanın ihtiyata muvafık olduğu belirtilmiştir. Bunun için burun deliklerinde kuruyup kalan sümük, bol su ile temizlenmelidir. Aksi halde guslün yerine gelmesine engel sayılır.                        

Go to top