Selamunaleyküm. Hocam. 1.Soru Bayan bir hastanın kadın doktor varken, daha iyi bir doktor olduğu için erkek bir doktara muayene olması örnek veriyorum göğüs kanseri muayenesinde doktorun bakması ve dokunmasından. Doktora veya hastaya günah olurmu. 2.Soru Kuran Ayetleriyle hastalara okunuyor. Bazı hocalar ellerini ağrıyan bölgeye koyarak okuyorlar. Erkek bir hocanın namahrem bir kadına yanında annesi babası veya eşi varken kadın hastanın başına veya sırtına veya başka bir uzvundaki tenine derisine saçına çıplak el ile dokunarak okuması caizmidir. Hocadan kastım cinci hocalar değil yaşlı ve sadece Kuran okuyan izin verilmiş kişiler. teşekkürler. 

Soru: Selahattin tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

1. Bu sorunuzun detaylı cevabı için bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1259-kadinlarin-erkek-doktora-gitmesi.html

2. Söz konusu durum kat’iyyen caiz olmaz, haramdır. Bu hususta zaruret de mecburiyet de yoktur. Mesele fizikî olmanın ötesinde metafizîkidir, manevidir. Okunacak şeyin dokunmadan, uzaktan icrasında tesir bakımından herhangi bir sıkıntı ve eksiklik olmaz. İcabında yazılıp hastanın takması / üzerinde taşıması veya suya okunup içmesi ile de fayda temin edilebilir. İllâ da mesih / dokunma gerekiyorsa, hemcinsinden birinin okuması lazımdır. Haramdan zaten şifa olmaz. Necasetle taharet olmadığı gibi…

Kur’an-ı Kerim’de gerek erkeklere, gerekse kadınlara bakışlarını kontrol edip namuslarını muhafaza etmeleri emredilerek şöyle buyrulmuştur:

“(Rasûlüm!) Mü'min erkeklere söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu, kendileri için çok temiz (bir hareket)dir. Şüphesiz ki Allah, (kullarının ne) yapacaklarından hakkıyle haberdârdır.” [Nûr suresi, 30]

Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (haramdan) sakınsınlar / korusunlar; namus ve iffetlerini / ırzlarını muhafaza etsinler.…” [Nûr suresi, 31]

Mâlum olduğu üzere kadının eli, yüzü, bileği ve ayakları dışındaki organlarına yabancı erkeklerin bakmaları dahi haram kılınmıştır. Dokunma, bakmanın bir ileri safhası olduğu için kadınlara erkeklerin dokunması hiçbir surette caiz olmaz, haramdır. Binaenaleyh harama yaklaştırıcı davranışlardan ve şüpheli durumlardan kaçınılması ise mü’min olmanın bir şiarıdır.

Yine Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki:

Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz bir hayaasızlıktır, kötü bir yoldur.” [İsrâ suresi, 32]

Bu âyet-i kerime zinayı yasaklamanın yanı sıra zinaya yaklaştırıcı fiill ve hareketeri de yasaklamaktadır. Detaylı bilgi için bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1743-zinaya-yaklasmayin-isra-suresi-32.html

Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

"Hiç şüphe yok ki, Allah (c.c.), âdemoğlunun zinadan nasibini yazmıştır. Buna erişecektir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak (dokunmak), ayağın zinası da yürümektir. Kalb ise heves eder, temenni eder / arzular. Tenasül uzvu bunu tasdik eder veya yalanlar. (O çirkin fiili işler yahut içtinap eder / kaçınır.)" [Bkz. Buharî, Sahih, Kader 9, İstizan 12; Müslim, Sahih, Kader 20, 21; Ebû Dâvûd, Sünen, Nikâh 43]

Velhâsıl çok dikkatli olmak lazım; yaşadığımız dünyada özellikle de günümüzde manevi hayat bakımından zeminler çok kaygan! Allah korusun, hemen kayıverir ayaklar… Bir bakmışsınız hooppp günah deryasına dalıp batmışsınız. Eğer hemen uyanıp nedâmetle, tevbe ve ve istiğfarla sahil-i selamete çıkmazsanız boğulup gidersiniz de, ne arayan ne de soran olur. Bir Allah dostunun dediği gibi, Bu meydan erler meydanıdır, nice keller gider soran olmaz”!

Go to top